Stilstaan bij de herinneringsboom voor Henk Kuiper (1951 - 2014)

Op woensdag 1 april, de sterfdag van Henk Kuiper, dan precies een jaar geleden, willen we om 19.15 uur stilstaan bij Henk Kuiper en de herinneringsboom die geplant is ter nagedachtenis aan hem. Aansluitend zullen we samen wandelen langs bomen die op de website www.huisboomfeest.nl zijn gedocumenteerd tussen 2005 en 2010. We sluiten af met een gelegenheid om na te praten bij Villa Pastorie, naast de draaibrug aan de Piushaven, Hoevenseweg 2.

Om 19.00 uur verzamelen we ons bij de boot De Drie Gebroeders aan de Piushaven tegenover Havendijk huisnummer 17. Van daar uit gaan we de boom voor Henk Kuiper bekijken, en stilstaan bij zijn leven en werken in Tilburg. Aansluitend vindt een korte rondleiding plaats onder leiding van Bram van Beurden en Ton Smits van Stichting Stadsbomen Tilburg, door het gebied dat op de website www.huisboomfeest.nl, een kunstproject van Wapke Feenstra, is gedocumenteerd qua bomen en verhalen. De bomen daarop zijn in kaart gebracht met hulp van kinderen en door wijlen Henk Kuiper gedigitaliseerd en op de website geplaatst.