Bomenrondleiding begraafplaats Vredehof aan de Gilzerbaan

Datum: zondag 5 juli
Tijd: 11.30 – 13.00 uur
Start: voor de begraafplaats aan de Gilzerbaan, hoek Baroniebaan

Eerst steken we even de Gilzerbaan over. Daar bekijken we een onvermoede boomgroep die een link heeft met de begraafplaats. We hebben enig archiefonderzoek naar deze begraafplaats gedaan met als vraag wie deze toentertijd heeft ontworpen? We doen verslag.
We zien op deze begraafplaats nog redelijk wat fraaie oude bomen uit de aanlegtijd. Die bomen zijn nu zo’n 90 jaar oud. En er zijn mooi vormgegeven boomgroepen uit die tijd te zien. Bijvoorbeeld de monumentale beukenlaan langs de centrale as, met achteraan aan beide zijden een zeldzame en fraaie, monumentale parasolberk. En achter de cirkelvormige verhoging met dak staan twee monumentale zilveresdoorns. Of zie de unieke halve cirkel van paardenkastanjes vóór de begraafplaats. Een andere opvallende boom is een zeldzame noot. Zo dik zien we ze niet vaak. Ook staat er een dikke monumentale plataan en jongere bomen, onder andere iepen. Vorig jaar is er een boek verschenen over bomen op begraafplaatsen in Nederland. Dat is voor ons een bron van inspiratie. Deelname aan de bomenrondleiding is gratis.

 

Dit is de tweede van een serie bomenrondleidingen op begraafplaatsen verzorgd door Stichting Stadsbomen. Hieronder volgt een korte geschiedenis van de begraafplaats. De foto is een ansichtkaart van de begraafplaats in vroeger tijden (bron: Regionaal Archief Tilburg).

 

In 1929 kocht de gemeente Tilburg een perceel grond aan de Gilzerbaan t.b.v. een nieuwe Algemene Begraafplaats, ter vervanging van de begraafplaats aan de Oisterwijksebaan. Bij de indeling hiervan reserveerde men een deel hiervan voor een begraafplaats ten behoeve van de Nederduitsch Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Deze kerkgenootschappen zijn later opgegaan in de protestantse gemeente Tilburg. In 1930-1932 volgde de aanleg van twee begraafplaatsen aan de Gilzerbaan: de Algemene Begraafplaats van de gemeente Tilburg, en de Protestantse Begraafplaats 'Vredehof'. De algemene begraafplaats van de gemeente wordt niet meer gebruikt: wel is deze te bezoeken, er bevinden zich vooral graven van geallieerde soldaten uit de tweede wereldoorlog. De Protestantse begraafplaats in nog volop in gebruik.