Eerste Boscafé over bosbeheerplannen

Datum: Zondag 8 november
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Auberge du Bonheur aan de Bredaseweg 441

De gemeente gaat het bosbeer van onze stadsbossen opnieuw oppakken en wil de burgers van Tilburg betrekken bij het bosbeheer. Het bosbeheer zal uitgevoerd worden door Weijtmans BV uit Udenhout. Zij zullen gedurende de komende beheerperiode van 4 jaar een aantal boscafé's organiseren over het duurzaam  in stand houden en verder doen ontwikkelen van de Tilburgse bossen.

Het eerste boscafé wordt gehouden op zondagmiddag 8 november om 15.00 uur in Auberge du Bonheur aan de Bredaseweg 441. Iedereen is welkom. De Tilburgse wethouder Mario Jacobs van Groen, Natuur en Landschap verzorgt de opening. Tijdens het boscafe zal de aannemer een toelichting geven op haar plan van aanpak en inzichtelijk maken wat men van de aannemer mag verwachten. Inbreng van publiek wordt zeer gewaardeerd. Dit kan tijdens het cafe maar ook in het verdere vervolg.

Aansluitend op het boscafé is er een rondgang door de Oude Warande om de resultaten van eerder beheer te bekijken en de aansluiting te zien die met het toekomstig beheer gemaakt gaat worden. De plannen en de uitvoering voor het beheer en onderhoud van de Tilburgse bossen kunt na het eerste boscafe volgen via: www.tilburgsbos.nl

Foto: blik op de vijver in de Oude Warande (foto van hjab op http://zoom.nl)