Monumentale bomenwandeling Heidepark-Vredelust

Datum: Zondagochtend 22 januari en herhaald op donderdagochtend 26 januari
Tijd 10.30 - 12.15
Start: Voor de parkeerplaats van de hockeyvelden aan de Zwartvenseweg. Honderd meter van de Bredaseweg.
Deelname is gratis

We starten in het weinig bekende Wilmabos, een mooi voormalig landgoed in Stadsbos013. Het wordt o.a. omzoomd door de Bredaseweg en Zwartvenseweg. Er zijn enkele poelen aangelegd. We bekijken er een van de bijzonderste monumentale Tilburgse landgoedlanen. We steken over naar Heidepark-Vredelust, ook voormalige landgoederen in Stadsbos013, ook weinig gekend. 

Door archiefonderzoek kunnen we melden wat de oorspronkelijke functie is geweest van wat we tegen gaan komen. Zoals een raadselachtig heuveltje, een grote omgevallen boom, een landhuisje, slingerpaden, een parkeerplaats of een groep monumentale parkbomen. Ook doen we verslag van de aankoop van delen van deze landgoederen door de gemeente in de zestiger jaren.

We bekijken een voor Tilburg en omgeving volstrekt uniek, goed bewaard gebleven ‘doolhof’ uit begin vorige eeuw. O zo onbekend. We gaan er doorheen lopen. Het is een van de stijlkenmerken van deze landgoederen, dik honderd jaar geleden door Tilburgse textielfabrikanten aangelegd in Engelse landschapsstijl.
Een plan is om een mountainbike-route door Stadsbos 013 te leggen. En onder andere deze ‘doolhof’ te laten oversteken. We bekijken dit plan ter plekke op zijn merites. Wij hebben er kritische vragen over gesteld.

Op ons verzoek wordt een van de mooiste monumentale rode beukenlanen van Tilburg binnenkort afgeschermd met een rij dikke boomstammen. We lichten het hoe en waarom graag daar toe. Wie goed kijkt ziet een uniek carré van rode monumentale beuken waar deze laan onderdeel van is. 

Nog altijd zijn we op zoek naar welke tuinarchitect deze bijzondere landgoederen begin vorige eeuw in opdracht van de textielfabrikanten heeft aangelegd.

Foto: monumentale zomereik nabij landgoed Heidepark-Vredelust