Noorse esdoorn

De Noorse esdoorn (Acer platanoides) behoort tot de zeepbomenfamilie (Sapindaceae). De soortnaam 'platanoides' verwijst naar de gelijkenis van de bladeren met die van de plataan. Het is een uitheemse soort. Het natuulijk areaal ligt in noordoost-Europa, de Kaukasus en Turkije. Hij kan tot 33 meter hoog worden maar in de stad blijft de hoogte meestal beperkt tot 15-20 meter. De leeftijdsverwachting is 100-200 jaar. De soort kent ongeveer 100 cultivars die verschillen in groeivorm en bladkleur. Zo zijn er kleine bomen met een kogelronde kroon en cultivars met een smalle, zuilvormige kroon. Opvallender zijn de cultivars met gevlekte en met roodbruine bladeren. Die met roodbruine bladeren lijken veel op elkaar en zijn moeilijk te onderscheiden. 

 

Bloeiwijze

foto links: bloemen; foto rechts: vruchten

De bloemen verschijnen in maart-april, meestal voor de bladeren, maar die lopen tijdens de bloei al uit. Ze staan in opgerichte, brede, schermachtige tuilen aan het einde van de takken. De bloemen hebben vijf gele, aan de top ingesneden kroonbladen en zijn 7-8 millimeter groot. Er zijn meestal 8-10 meeldraden met gele helmknoppen en 1 vruchtbeginsel met 2 stijlen. Ze worden door insecten bestoven. In bloei is de Noorse esdoorn een opvallende verschijning met een frisse, geelgroene kleur. Na de bloei verschijnen de voor esdoorns kenmerkende vruchten. Het zijn gevleugelde splitvruchten (samara's) die paarsgewijs tegenover elkaar staan. De vruchtvleugels van de Noorse esdoorn staan in een stompe hoek, soms nagenoeg 180 graden. De vruchten zijn rijp in oktober.

 

Waar te zien
De Noorse esdoorn is een algemeen aangeplante esdoornsoort. Je kunt ze overal in de stad tegenkomen. Meestal staan ze in wat bredere groenstoken, maar soms zijn ze ook toegepast als straatboom. Er staat een fraai solitair exemplaar in het plantsoen op de hoek Ringbaan-Oost / Gerard van Swietenstraat. Een laanbeplanting van Noorse esdoorns is onder andere te zien in de Hoffmanlaan / Bachlaan.

Foto: laanbeplanting van Noorse esdoorns (Acer platanoides) aan de Hoffmanlaan-Bachlaan