Bijenboom

De bijenboom (Tetradium danielii) behoort tot de wijnruitfamilie (Rutaceae). Het is een uitheemse soort en komt oorspronkelijk uit Centraal-China en Korea. De groeiwijze is boomvormig en laagvertakt. Ze worden niet veel hoger dan 6-15 meter en hebben een leeftijdsverwachting van meer dan 100 jaar. De boom dankt zijn naam aan de vele bijen die op de bloemen afkomen. Tijdens de bloei is het onder de boom een gezoem van jewelste. Voor een goede groei en bloei verlangt de boom een zonnige en humusrijke standplaats. Voor zover wij weten kent de bijenboom geen cultivars.

 

Bloeiwijze

De bijenboom is een laatbloeier. De bloeiperiode is meestal augustus tot september. Door zijn late bloei is het een belangrijke nectarplant voor vele insecten. De bloemen maken veel nectar aan met een hoog suikergehalte (44-64%). Ze worden met name door bijen bestoven. De bijenboom kan zowel een- als tweehuizig zijn. De bloeiwijze bestaat uit eindstandige, brede piramidale pluimen met een breedte van 10-15 centimeter. De pluimen zijn zeer fijn en kort behaard. Er zijn 4 of 5 zeer kleine kelkblaadjes die onderling vergroeid zijn. Ook deze zijn fijn en kort behaard. De bloemen zijn 1-slachtig. Zowel de mannelijk als de vrouwelijke hebben nectariën op de bloembodem. Ze zijn geelwit, 3-5 millimeter lang met 4 of 5 vrij kleine kroonbladeren. De mannelijke bloemen hebben 4 of 5 meeldraden die ruim boven de bloemkroon uitsteken. De helmdraden zijn wit, de helmknoppen geel. Het vruchtbeginsel van de vrouwelijke bloemen heeft 4 of 5 stijlen. Deze zijn kort met ringvormig ineengevlochten stempels. De vruchten zijn kokervruchten, 8-10 mm lang en roze tot rood. Ze zijn talrijk en geven de boom in het najaar aan fraai aanzicht. Als ze rijp zijn springen ze met 4 kleppen open. De zaden in de vrucht zijn zwart. De vruchten zijn rijp in november en vogels eten de zaden graag.

Foto rechts: bloeiwijze met mannelijke bloemen

 

Waar te zien
De bijenboom wordt maar zelden aangeplant. Wij kennen tot op heden slechts een plek waar de bijenboom te zien is. Het betreft de heemtuin op de hoek Ringbaan-West met de Professor Cobbenhagenlaan. Het zou voor de biodiversiteit een goede zaak zijn als deze boom wat vaker wordt aangeplant.

Foto: Bijenboom (Tetradium danielli) in de heemtuin op de hoek Ringbaan-West met de Professor Cobbenhagenlaan (Reitse tuin)