Hemelboom

De hemelboom (Ailanthus altissima) behoort tot de hemelboomfamilie (Simaroubaceae). Het is een uitheemse soort. Zijn natuurlijk areaal ligt in de China en Korea. Het is een soort die goed bestrating, droogte en strooizout kan verdragen en daarmee prima geschikt voor aanplant in stedelijk gebied. Een hemelboom zaait zich makkelijk uit. Hij wordt daarom wel als een invasieve soort gezien die zich snel weet te vermeerderen ten koste van inheemse boomsoorten. In onze bossen komt de soort nog niet voor, maar in de stad zie in de buurt van hemelbomen bijna altijd zaailingen. Hemelbomen kunnen 27-29 meter hoog worden en hebben een leeftijdsverwachting van 50-100 jaar. Voor zover wij weten kent de soort geen cultivars.

 

Bloeiwijze

foto links: mannelijke bloemen; foto rechts: vruchten

De bloeiperiode is juni-juli. Hemelbomen zijn vaak tweehuizig wat inhoudt dat er bomen zijn met alleen mannelijke bloemen en bomen met alleen vrouwelijke bloemen. De bloeiwijze bestaat uit forse, opgaande, eindelingse pluimen. De bloemen zijn 1-slachtig. Ze zijn 7-8 millimeter groot en worden bestoven door insecten. Er zijn 3-8 geelachtig-witte kroonblaadjes. Het aantal meeldraden van de mannelijke bloemen bedraagt evenveel of dubbel zoveel als de kroonblaadjes. Het vruchtbeginsel van de vrouwelijke bloemen wordt gevormd door 4-6 losse vruchtbladen, elk met één zaadknop, welke worden omgeven door een nectarschijf. De vruchtbeginsels groeien uit tot een gevleugelde splitvrucht. Deze zijn jong geelgroen en verkleuren tijdens de rijping naar rozerood. De vleugel is 3-4 centimeter lang, vliezig en meestal gedraaid. Het nootje zit in het midden van de vleugel. De vruchten zijn rijp in oktober en worden door de wind verspreid.

 

Waar te zien
De hemelboom is redelijk algemeen aangeplante soort. Je vindt ze met name in parken, lanen en bredere groenstroken. Langs de gevel van het Stadhuis aan de Willemspleinzijde staat een mooi voorbeeld van zaailingen van een hemelboom die vroeger op het Willemsplein stond. Op het korvelplein staat de dikte hemelboom van Nederland. In het Westerpark staan een mooi laag vertakt mannelijk exemplaar.

Foto: hemelboom (Ailanthus altissima) in het Westerpark