Mispel

De mispel (Mespilus germanica) behoort tot de rozenfamilie (Rosaceae). Het is een uitheemse soort. Zijn natuurlijk areaal ligt in Turkije, de Zwarte Zeekust, Armenië en Noord-Iran. Mispels zijn al lang geleden in Europa geïntroduceerd, meer dan 1500 jaar geleden, en worden als volledig ingeburgerd beschouwd. Wilde populaties komen voor in loofbossen, aan bosranden en in houtwallen. Deze hebben vaak doorns op de takken. Maar de meeste exemplaren zijn aangeplant en ongedoornd. Het zijn kleine bomen die niet hoger worden dan 6-8 meter en hebben een leeftijdsverwachting van 40-80 jaar. Er zijn diverse rassen ontwikkeld die grotere, tot 6 centimeter lange, vruchten vormen.

 

Bloeiwijze

foto links: bloem; foto rechts: vrucht

De mispel bloeit in mei. De bloeiwijze bestaat uit alleenstaande, okselstandige bloemen. Ze zijn 3-4 centimeter breed en worden bestoven door insecten. De bloem heeft 5 witte kroonbladen. In wisselstand met de kroonbladen staan 5 groene, lange, smalle slippen van de kelkbladen. Deze zijn ongeveer even groot als de kroonbladen.De meeldraden zijn talrijk. Er zij meerdere, onderling vergroeide vruchtbeginsels, elk met 1 stijl. Na de bloei vormen zich peervormige of afgeplat bolvormige schijnvruchten. Bij schijnvruchten maakt, buiten het vruchtbeginsel, ook andere delen van de bloem onderdeel uit van de vrucht. In dit geval de bloembodem. De vruchten zijn meestal 2-3 centimeter lang, jong groen maar verkleuren tijdens de rijping naar bruin. De voorkant van de vrucht vormt een kuiltje met daaromheen de lange, in vruchttijd rechtopstaande, kelkslippen. De vruchten zijn rijp in december-januari. Je kunt ze pas eten als ze overrijp zijn. Vandaar de uitdrukking 'zo rot als een mispel'. Het vruchtvlees is dan zacht geworden maar de buitenkant moet nog gaaf zijn. Ze worden meetal tot gelei of moes verwerkt.
  

Waar te zien
De mispel is een weinig aangeplante soort. Je komt ze tegen in parken, plantsoenen en tuinen. Fraaie exemplaren zijn onder andere te zien in het Cobbenhagenpark en voor de Oliemeulen aan de Reitse Hoevenstraat. In het Leijperk is een aantal jaren geleden een jong exemplaar aangeplant.

Foto: mispel (Mespilus germanica) voor de Oliemeulen aan de Reitse Hoevenstaat