Bomenkap

Voor vragen om ondersteuning betreffende voorgenomen kap kunt u zich tot ons wenden via het  contactformulier. Wij kijken of en op welke wijze we op uw vraag kunnen ingaan. Ook de landelijke Bomenstichting  biedt hulp, zie hun website http://www.bomenstichting.nl/. Klik vervolgens door ‘naar dreigende kap’. Op deze overzichtelijke pagina treft u een serie tips en suggesties aan. Een ervan is hoe u bijvoorbeeld een second opinion bij ziekte of gevaar betreffende een boom kunt organiseren.