Contact met gemeente

De gemeente heeft zoals zij vermeldt in haar beleidsnota 'Tilburg boomT' ruim 90.000 bomen in beheer. Sinds de oprichting van Stichting Stadsbomen Tilburg e.o hebben we nu eens structureel, dan weer ad hoc contact met de gemeente. We vinden elkaar waar het nodig is. Via het Centraal Meldpunt sturen we de gemeente e-mails betreffende bijvoorbeeld iepzieke bomen, knellende boombanden, en overtredingen boombescherming. Bij zaken van groter belang schrijven we een brief naar de wethouder of naar de gemeenteraad. Ook dienen we zienswijzen in bij B en W daar waar wij onze mening nadrukkelijk onder de aandacht willen brengen van het college.