SST Downloads

Nota "Tilburg boomT"
Dit is de beleidsnota over bomen in het openbaar gebied van de gemeente Tilburg uit 2008. De stad is daarbij onderverdeeld in gebieden met een hoofdwaarde, een nevenwaarde en een basiswaarde. Deze gebieden bepalen onder andere de mate van bescherming die bomen hebben. Hierin vindt u ook de voorwaarden waaraan een boom moet voldoen om op de gemeentelijk lijst van monumentale bomen te komen.

Boomwaardezoneringskaart 'Tilburg boomT'
Dit is de kaart behorend bij de nota 'Tilburg boomT'. Hierin staat aangegeven welke delen van de stad vallen onder de hoofdwaarde, nevenwaarde en basiswaarde.

Poster 'Boombescherming op Bouwlocaties'
Op deze poster staan de belangrijkste boombeschermingsmaatregelen die van toepassing zijn. Deze worden voorgeschreven door de gemeente. Ze dienen door aannemers, kabelleggers, enzovoort te worden nageleefd bij bouwwerkzaamheden en ook door verantwoordelijken van festivallocaties in bijvoorbeeld het Leypark. De poster wordt uitgegeven door de vereniging Stadswerk Nederland.

Bijdrageregeling voor Monumentale Bomen
Eigenaren van terreinen met een boom die op de gemeentelijke lijst monumentale bomen staat kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het onderhoud van de boom. De bijdrage bedraagt maximaal 50% van de totaalkosten met een maximum van € 5.000,- per boom. De gemeente heeft een interactieve kaart op het internet geplaatst waar u de bomen die op de lijst staan kunt vinden. Klik op de link 'kaart monumentale bomen Tilburg' en u komt op de betreffende internetpagina.

Naaldbomen in het Von Weberpark
Een pdf met daarop aangegeven de naaldboomsoorten in het Von Weberpark anno 2012. De inventarisatie is door ons uitgevoerd.

 Loofbomen en struiken in het Von Weberpark
Een pdf met daarop aangegeven de belangrijkste loofboom- en struikensoorten in het Von Weberpark anno 2012. De inventarisatie is door ons uitgevoerd.

Flyer Stichting Stadsbomen Tilburg
Download hier onze flyer in pdf-formaat.

Tweede leven van een stadsboom
Artikel in de Volkskrant van 16 januari 2016 over het hergebruik van gekapt hout afkomstig van stadsbomen.