Eikensoorten in Tilburg

Hieronder staat de foto's van de eikensoorten die worden besproken. Ze zijn allemaal in Tilburg gefotografeerd. Als u met de muis op de foto gaat staan komt de soortnaam te voorschijn. U kunt klikken op de foto om naar de desbetreffende pagina te gaan. Maar u kunt ook op de namen in de kolom links van deze foto's klikken. Op de soortenpagina staat vermeld waar u ze kunt vinden.
Opmerking. Een deel van de hier genoemde eiken bleek onjuist benaamd te zijn. Tot op de dag van vandaag maken we mee dat in bomeninventarisaties van o.a. parken en parkbossen de zeldzamere bomen nogal eens onjuist benoemd worden. Wij zien het als onze (leuke) taak dat bomen juist benaamd worden.