Mispelbladige eik

De mispelbladige eik (Quercus petraea 'Mespilifolia') is een variëteit van de wintereik (Quercus petraea) die rond 1843 in het Hartzgebergte in Duitsland is gevonden. Zijn bladvorm wijkt sterk af van de wintereik, vandaar dat wij hem hier apart opnemen. Hij wordt 15-20 meter hoog. Hij heeft een ronde, brede en open kroon. De stam is grijsbruin en blijft lang glad. Bij oudere exemplaren krijgt de stam ondiepe groeven. De takken zijn  wat afhangend. De bladuitloop is geelgroen en meestal enkele weken later dan de wintereik. 

 


Bladkenmerken
De bladeren zijn 8-18 centimeter lang en smal lancetvormig tot smal langwerpig. Het is leerachtig en stug. De bladeren zijn nauwelijks gelobd en hebben een gave en licht golvende bladrand. Dit is vooral het geval bij het blad dat in het voorjaar uitloopt. Blad van het tweede schot lijkt meer op het blad van de wintereik. De bovenzijde is glanzend donkergroen. De bladsteel is gelig, 1-2,5 centimeter lang, met afvallende steunblaadjes.

 

Foto links: bovenzijde blad; foto rechts: onderzijde blad

Vruchtkenmerken
De eikel is gelijk aan die van de wintereik. Hij is 2-2,5 centimeter lang en zitten met 3-7 bijeen. Ze zijn ongesteeld of zitten gezamenlijk aan een kort steeltje. Het napje is met aanliggende schubben bezet, kaal, en bedekt de vrucht voor 1/4 tot 1/3. Ze rijpen in 1 zomer af.

Waar te zien
De mispelbladige eik wordt maar zelden aangeplant. Er staan een paar fraaie laag vertakte exemplaren in het Leijpark. Deze stammen nog uit de tijd van de aanleg van het park (1939). Deze zijn herontdekt tijdens een bomeninventarisatie door de voorloper van de Stichting Stadsbomen. In een plantsoentje direct ten westen van het Wilhelminapark bij de overgang naar het Smidspad staat een nog relatief jong exemplaar.In samenwerking met de gemeente en de Stichting stadsbomen is dit exemplaar in 2007 geplant. De exemplaren in het Leijpark staan op de Gemeentelijke lijst Monumentale Bomen onder boomnummer 03.55.230.1093 en 03.55.230.1108.

Foto: mispelbladige eik (Quercus petraea 'Mespilifolia') in het Leijpark.