Moeraseik

De Moeraseik (Quercus palustris) komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. hij is in 1730 in West-Europa geïntroduceerd, het eerst in Frankrijk. Ondanks zijn naam is het geen boom die graag met zijn voeten in het water staat. Hij groeit van nature op hoger gelegen delen in moerasbossen en langs rivierbegeleidende bossen. De moeraseik kan een hoogte bereiken van 20-25, soms wel tot 40 meter en is een snelle groeier. De kroon is los, breed kegelvormig, later rond. De boom heeft een rechte stam. De schors is grijs, glad, later ondiep verticaal gegroefd. De hoofdtakken zijn laaghangend tot horizontaal afstaand. De twijgen zijn stijf, enigszins hangend, olijfkleurig tot bruingroen. De moeraseik kent in Europa weinig aantastingen maar soms vestigt de eikenprocessierups zich erin, vooral als de inheemse zomereik te weinig voedsel biedt.

 

Bladkenmerken
De bladeren zijn 7-10(-15) centimeter lang en 5-10 centimeter breed. Ze hebben 2-4 sterk afstaande, diep ingesneden lobben. De lobben zijn spits en genaald. De bladeren zijn aan weerszijde felgroen (tijdens de uitloop geel tot bronsgroen). De bladonderzijde heeft duidelijke, meestal bruine okselbaarden  in de nerfoksels. De bladsteel is 2-5 centimeter lang, met vroeg afvallende, vliezig bruine steunblaadjes. In de herfst verkleuren de bladeren roodbruin tot oranje of gedeeltelijk geel of bruin. In verdorde toestand blijven de bladeren vaak lang aan de boom hangen.Foto links: bovenzijde blad; foto rechts: onderzijde blad

Vruchtkenmerken
De eikels zijn tot 1-1,5 centimeter lang en breed eivormig. Ze staan meestal in groepjes van 2-3 bijeen, maar soms ook alleenstaand. Ze zijn ongesteeld. Het napje heeft kleine, aanliggende schubben en bedekt de vrucht alleen aan de basis of maximaal tot 1/3. De eikels rijpen in 2 jaar af.

Cultivars
Er zijn enkele selecties die verschillen in groeivorm. 'Crownright'' en 'Pringreen' zijn smal zuilvormig. De selectie 'Helmond' heeft een meer eivormige kroon.

Waar te zien
De Moeraseik is een zeer algemeen aangeplante soort. De meeste exemplaren zijn als laanboom aangeplant langs de bredere doorgaande wegen, met name in Tilburg West en Tilburg Noord. Maar je komt ze ook tegen in parken en plantsoenen.

Foto: moeraseik (Quercus palustris) op het Transvaalplein.