Moseik

De moseik (Quercus cerris) wordt ook wel Turkse eik genoemd en komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en West-Azië. Hij is in 1735 in West-Europa ingevoerd. De moseik kan een hoogte bereiken van 20-30 meter, soms tot 35 meter. Hij is goed bestand tegen droogte en strooizout en verdraagt bestrating goed, Dat maakt hem een geschikte soort voor laanaanplant in stedelijk gebied. De Nederlandse naam verwijst naar de lange stijve afstaande borstels op het napje van de vrucht welk daardoor mosachtige begroeid lijkt. De kroon is eerst breed kegelvormig, later rond. De schors is donkergrijs, bijna zwart en ruw gegroefd. Op latere leeftijd breekt de schors in lange platen af. De takken staan sterk af en de hoofdtak loopt meestal door tot in de kroon met zware kroontakken. De twijgen zijn ruw, bruingrijs tot groengrijs en kort behaard (later soms kaal). De moseik kent in West-Europa weinig aantastingen en heeft geen last van meeldauw.


Bladkenmerken
De bladeren zijn vrij smal maar kunnen bij de verschillende cultivars sterk in vorm verschillen. Ze zijn 6-12 centimeter lang, ondiep gelobd of diep veerspletig, met 4-9 lobben. De lobben zijn gaafrandig en niet of kort genaald. De bladbovenzijde is donkergroen en voelt iets ruw aan. De bladonderzijde is kort behaard of grijsviltig maar wordt spoedig kaal. De bladsteel is 2-3 centimeter lang, met blijvende, zeer smalle steunblaadjes. In de herfst verkleurd met blad geelbruin.

Foto links: bovenzijde blad; foto rechts: onderzijde blad


Vruchtkenmerken
De eikels zijn 2,5-3 centimeter lang. Ze staan in trosjes van 2-5 exemplaren bijeen, soms ook alleenstaand. Het napje bedekt de vrucht tot 2/3 van zijn lengte en is bezet met kenmerkende lange stijf afstaande borstels. De eikels zijn in het 2e jaar rijp.

Cultivars
Er bestaan verschillende cultivars van de moseik. Ze verschillen meestal in bladvorm en bladkleur. Zo heeft de cultivar 'Ambrozyana' kleinere bladen met iets genaalde lobben, de 'Argenteovariegata' roomkleurig gerande tot gevlekte bladeren, en zijn de bladeren van de cultivar 'Laciniata' diep ingesneden met smalle slippen.

Waar te zien
De moseik is een algemeen aangeplante soort. Je kunt hem op diverse plekken in Tilburg tegenkomen, zowel in bredere groenstroken als in parken. Er staan onder andere exemplaren in het Wilhelminapark en Leijpark. Verder zijn ze te vinden in diverse groenstroken in de stad, onder andere in de Karel Doormanlaan in Zuid en langs de Lovense kanaaldijk (bij de Von Weberstraat) in Noord. Een driedubbele laanaanplant is te zien aan de Kraaivenstraat. Cultivars van de moseik zijn wij in Tilburg nog niet (met zekerheid) tegengekomen.

Foto: moseik (Quercus cerris) in een plantsoen aan de Lovense kanaaldijk ter hoogte van de Von Weberstraat.