Fietspad naar Leijhoeve ten koste van Leijpark?

Wie wil niet zo goed mogelijk bereikbaar zijn en zo snel en makkelijk mogelijk het stadscentrum kunnen bereiken? Iedereen natuurlijk! En dat geldt ook voor de bewoners van zorgcentrum De Leijhoeve. Hun omvangrijke woon- en zorgcomplex ligt ten opzichte van het centrum een beetje weggestopt achter het Leijpark. Daarom willen de Leijhoevenaren heel graag een rechtstreeks fietspad naar het centrum. Het pad onder het monumentale beukenlaantje wordt hiervoor al veelvuldig gebruikt. Waarom daar niet een echt fietspad aanleggen, logisch en makkelijk toch? Maar moet dat fietspad dan wel per se dwars door het Leijpark gaan en door een kwetsbaar en monumentaal beukenlaantje? Dat bijzondere stukje Tilburg waar we juist zuinig op willen zijn?

Foto: Zo zou een fietsroute door het beukenlaantje er mogelijk uit komen te zien

Inspraakavond
De gemeente had wel oren naar de wensen van de Leijhoevenaren. Fietsverkeer door het beukenlaantje wordt in de praktijk al gedoogd. De gemeente werkte een plan uit, maar dat stuitte vervolgens op weerstand van diverse organisaties, zoals onze eigen Stichting Stadsbomen Tilburg, Leijpark013 en ook van de Fietsersbond. Op 6 februari kwamen deze organisaties bijeen op een door de gemeente georganiseerde avond. Wethouder Mario Jacobs was hierbij ook de gehele avond aanwezig. In groepjes en in dialoog konden ze discussiƫren over vier alternatieven die de gemeente voorstelde.

Creativiteit
De discussiegroepjes hadden een creatieve avond, en al pratend kwamen ze met een vijfde alternatief. Zij stelden voor een fietspad aan te leggen dat om het gehele Leijpark heen loopt. Zo zou een fietsrondweg ontstaan die Leijhoeve, Elisabethziekenhuis en het centrum met elkaar verbindt. De gemeente broedt nu op deze feedback en zal met een nieuw voorstel komen dat aan alle betrokkenen wordt voorgelegd. Daar kijken we nu reikhalzend naar uit.

Foto: Overlegavond met betrokkenen over de fietsroute door het Leijpark. In het midden wethouder Mario Jacobs

Beukenlaantje
Het ging Stichting Stadsbomen allereerst om het beschermen dus het sparen van het kwetsbare beukenlaantje. Er is altijd fietssluipverkeer geweest langs het beukenlaantje, en dat zal ook wel zo (gedoogd) blijven. Maar door de bijgestelde plannen zal een veel zwaardere belasting van dit laantje voorkomen worden. Die bescherming kan dit monumentale laantje bomen goed gebruiken. De SST heeft inspraak geleverd, de bomen zijn beschermd, en hopelijk is straks toch iedereen tevreden met het eindresultaat, ook de bewoners van de Leijhoeve.