Lindes

Lindes hebben een bruingele tot goudgele herfstverkleuring. Vooral laanbeplantingen van lindes vormen in de herfst een prachtig beeld. Voor meer informatie over de lindes zie de rubriek 'Bloeiende bomen en struiken'(maanden juni en juli/augustus).

Van links naar rechts:
-Hollandse lindes aan de Postelse Hoefstraat
-Zilverlindes aan de Reitse Hoevenstraat
-Zilverlindes aan de Schaepmanstraat