Het Leijpark: plek van bezinning of party-zone?

Een feestje bouwen in de natuur lijkt met de opkomst en het steeds populairder worden van festivals gebruikelijk te worden. Op- en afbouw moet snel en efficiënt en deze mensen hebben nog altijd gewoon niet door welke schade zij hierbij aanrichten.

Dance events
Het Leijpark lijdt sinds jaren onder events als Back 2 the ‘90’s, Park Beats en Dancetour die structureel de meeste schade veroorzaken. De door de organisaties ingezette middelen om die schade te beperken hebben zich nog altijd onvoldoende effectief bewezen. Het Leijpark takelt elke zomer verder af.

Onherstelbare schade
Het actieve Leijpark013 plaats op zijn Facebookpagina dagelijks foto’s van de prachtige bomen in het Leijpark en de dieren die er wonen.  Maar daags na een dance-event, zie je hier ook foto’s van hoe het Leijpark door de eventorganisatie is achtergelaten. De rommel en het kale gazon zijn logisch en snel te herstellen. Maar niet de afgebroken takken en beschadigde wortels.

Foto links: stamschade aan een eik in het Leijpark.
Foto rechts: wortelschade aan een beuk in het Leijpark.

Onwetendheid
Veel bomen zijn meer dan 80 jaar oud en monumentaal. Omdat mensen niet meteen de schadelijke gevolgen van hun handelen zien, lijken de bomen onaantastbaar, echter afgebroken takken en geparkeerde auto’s onder de bomen, zullen mettertijd hun effect laten zien. De boom wordt ziek en iedereen vindt het jammer dat hij daarom gekapt moet. En niemand realiseert zich dat dit kwam door het aggregaat dat een paar jaar daarvoor voor een festival op zijn wortels was gedropt.

Kan het anders?
Ja het kan anders! In oktober 2018 is nog een extra event gepland in het Leijpark: Circolo. Hoewel Stichting Stadsbomen aanvankelijk sceptisch was over nóg een event in het al zo kwetsbare Leijpark, blijkt de organisatie van Circolo meer verstand van zaken te hebben omtrent boombescherming dan we van de gevestigde orde gewend zijn. Dit festival claimt duurzaam te werk te gaan met respect voor de natuur en door de omgeving te integreren in de opzet van het festivalterrein. Circolo, de gemeente Tilburg en Stichting Stadsbomen hebben in een werkgroep met aandacht kennis genomen van elkaars belangen. Door het gedeelde inzicht dat de bomen in het Leijpark niet mogen lijden onder een festival, zijn we tot de conclusie gekomen dat dat moet kunnen! Circolo plot deze plannen nu in hun draaiboek voor de opzet van het terrein en de gemeente Tilburg doet zijn best om parkeerplekken te charteren in de nabije omgeving zodat auto’s niet onder boomkronen in het Leijpark worden geparkeerd. Stichting Stadsbomen heeft nauwkeurig de kaders aangegeven waar zwaar vrachtverkeer wél kan rijden in het Leijpark voor op- en afbouw zonder blijvende schade toe te brengen.

Foto : overleg tussen Stichting Stadsbomen en Circolo in het Leijpark

Goede hoop
Zou het Circolo lukken wat geen enkel andere eventorganisatie voor elkaar gekregen heeft? We zullen oktober 2018 moeten afwachten om het zeker te weten.  Maar de eerste stap in de goede richting is door Circolo, de gemeente en Stichting Stadsbomen samen gezet. Laten we hopen dat het meteen een grote was!