Gemeente wil populieren Sacharias Jansenstraat kappen

De Gemeente Tilburg is voornemens de populieren aan de Sacharias Jansenstraat te kappen wegens het gevaar van “spontaan vallende takken”. Een symptoom dat bij de Canadese populierensoort kan voorkomen. De Sacharias Jansenstraat ligt in de wijk Korvel, tussen de Oerlesestraat en de Korvelseweg.

Volgens de gemeente Tilburg zouden enkele bewoners hun zorgen hebben uitgesproken over deze bomen. Deze staan in de buurt van een speeltuin waar ook een pad tussendoor loopt. Bij ons is bekend dat bewoners bezwaar hebben gemaakt tegen de kap van de bomen. De gemeente geeft in een reactie aan dat het te duur is om de bomen gefaseerd te kappen en dat het beter is alle bomen (ook de gezonde) in één keer te vervangen. Bijgesloten bij die reactie zit een artikel over “spontane takbreuk bij Canadese populieren” om de bezwaarmaker te informeren. Netjes toch.? En om de bezwaarmaker nog meer van dienst te zijn hebben ze een formulier bijgesloten die de bezwaarmaker kan invullen om haar bezwaar in te trekken.

Het is moeilijk uit te leggen aan bewoners dat je kerngezonde bomen preventief moet kappen voor de veiligheid. En hoe realistisch is deze maatregel nu eigenlijk. Sinds enkele jaren houdt de gemeente een lijst bij met “gevaarlijke bomen”. Deze bomen worden 2 keer per jaar gecontroleerd middels een zogeheten VTA (Visual Tree Assessment = op het blote oog beoordelen). Dit kost de gemeente al gauw duizenden euro’s per boom per jaar (soms ook nog een steekproef). De honderden bomen die in Tilburg omwaaiden tijdens de windhoos van 2010 stonden echter niet op deze lijst. Tragische ongevallen met bomen zijn zeldzaam en daardoor niet te voorspellen of te voorkomen. Ze vallen in de categorie bliksemtreffers en haaiaanvallen.

Als er iets gebeurd (zoals vorig jaar Den Haag) is het dan ook landelijk nieuws. Zelfs in Engeland, waar veel meer bomen langs de wegen staan en waar men de bomen nauwelijks snoeit en zelfs dode bomen laat staan uit respect, was het groot nieuws toen in 2012 een vrouw stief door een vallende tak in Kew Gardens. Het grootste arboretum ter wereld waar boomchirurgen opgeleid worden. De discussie over aansprakelijkheid ging niet over het onderhoud maar over de vraag of het complex die dag onder die weersomstandigheden wel open had mogen zijn.

De bewoonster aan de Sacharias Jansenstraat heeft haar bezwaar ingetrokken. Om vervolgens te leren dat het niet om de Canadese Populier gaat maar om de veel zeldzamere Europese zwarte populier. Die is niet gevoelig is voor het “spontaan vallende takken syndroom” en heeft een veel langere levensverwachting. Na nadere bestudering van het blad door bomenexpert Bert Maes uit Utrecht is zelfs gebleken dat het om de Populus nigra ‘Vereecken’ gaat. Dit is een variëteit die is ontwikkeld in Nederland en geroemd wordt om zijn stevige takken en windbestendigheid en daardoor ook veel toegepast in kustgebieden. Geen wonder dus dat er de afgelopen stormachtige winter niet één tak dikker dan je pink afgebroken is. De enige storm die deze bomen niet overleven is te vergelijken met de beeldenstorm van 1566.

Foto's: populieren Sacharias Jansenstraat