Groot festival verwacht in het Wilhelminapark

De gemeente is van plan een vergunning te verlenen voor het Zomerkamp festival in het Wilhelminapark op zaterdag 5 juli. Het betreft een festival met drie muziekpodia en een verwachte opkomst van meer dan 3000 mensen.

Wij vangen gemengde geluiden op over de eventuele komst van dit festival in het Wilhelminapark. Omwonenden maken zich zorgen, maar de gemeente Tilburg zegt dat er toe wordt gezien op een goede omgang met het park. Bovendien  zijn de organisatoren, zo lezen we in het Brabant Dagblad, van plan het park netjes achter te laten.
Dus kan iedereen (behalve tijdens het evenement natuurlijk) rustig slapen. Toch...?
 
Er zijn juist meerdere Tilburgers die geen oog meer dicht doen nu bij ons alle alarmbellen zijn gaan rinkelen. De Stichting Stadsbomen heeft al jaren zijn handen vol gehad aan het monitoren en melden van overtredingen van de boombescherming op gevoelige locaties tijdens evenementen. Festival Mundial in het Leypark in het bijzonder. Jaarlijks werden vele overtredingen gefotografeerd, gemeld en samengevat in uitgebreide rapportages met de conclusie dat Festival Mundial te groot is geworden voor het Leypark. Het uitwijken naar de spoorzone was een zegen voor het Leypark en voor onze bestuursleden die nu zelf ook weer konden genieten van de muziek tijdens het festival. In de wetenschap dat ons stadsbestuur eindelijk beseft wat de gevolgen zijn van bodemverdichting in een park met monumentale bomen.
 
Het gaat ons namelijk niet zo zeer om de rotzooi en vervuiling in het park. En zelfs niet alleen om de jaarlijkse botsinkjes met bomen en takken, ofschoon een kleine beschadiging aan de bast al een ingang kan zijn voor schadelijke zwammen en de beschadigingen vaak ook niet klein waren. Het grootse probleem blijft de verdichting van de bodem. Het zware vervoer dat door het park rijdt kan de stam wel met een paar slimme manoeuvres ontwijken maar heeft ondertussen forse schade aangericht aan de wortels welke scheuren en stikken in een grond die permanent verdicht is. De schade is pas na enkele seizoenen waarneembaar maar zorgt voor een verminderde vitaliteit (en veiligheid) van de boom. Gelukkig zijn er regels en richtlijnen welke opgenomen zijn in de bomennota. Onze gemeente handhaaft, er staat duidelijk in dat men de grond tot twee meter buiten de kroon van de boom niet mag verdichten. Op Google Earth kan iedereen dus meteen zien dat er in het Wilhelminapark geen ruimte is voor een dergelijk festival.  
Het Wilhelminapark kent al een paar mooie kleine evenementen zoals ‘A Musical Sunrise in de Park’ waar al heel omzichtig met het park omgegaan moet worden. Maar een evenement met drie podia en duizenden springende mensen in het oudste arboretum van Tilburg, 10x kleiner dan het Leypark en ook 10x kleiner dan het Sloterpark (Zomerkamp festival Amsterdam). Met alle respect voor de organisaties en hun goede bedoelingen, maar wij zijn van mening dat dit evenement HIER niet kan doorgaan.

Tijdens een manifestatie in 2011 in het Wilhelminapark waren er ook al ernstige overtredingen van boombeschermingsmaatregelen. Wij hebben daar toentertijd een rapport over opgesteld en naar de gemeente gestuurd. Dit rapport kunt u hieronder downloaden. U kunt hieronder ook de poster ‘Boombescherming op bouwlocaties’ downloaden met daarop aangegeven de belangrijkste boombeschermingsmaatregelen die ook voor festivals en evenementen zouden moeten gelden.

Rapport tekortschietende boombescherming manifestatie Wilhelminapark
Poster 'Boombescherming op bouwlokaties'

Foto rechts boven: plaatsing van zwaar materieel en trillende machines zoals aggregaten onder bomen zorgen voor een sterke verdichting van de grond. Met op termijn een achteruitgang van de vitaliteit en mogelijk kans op afsterven van de boom tot gevolg.