Stichting Stadsbomen maakt rapportage over Klipperplein

De gemeente is van plan om 16 bomen te gaan kappen op het Klipperplein. Het Klipperplein ligt aan de Hoogvensestraat en is samen met het Koggeplein een belangrijke groenvoorziening voor de wijk ten noorden van de Piushaven. Nadat bezorgde bewoners contact met ons hadden opgenomen hebben wij een rapportage opgesteld over de bomen op het Klipperplein. Daarin benadrukken wij het belang van het Klipperplein voor de wijk en hebben gekeken welke bomen er staan en hoe hun toestand is. Aan de hand daarvan hebben we enkele adviezen opgenomen die volgens ons het plein versterken en er voor zorgen dat er in de toekomst een vitaal en bijzonder bomenbestand op het Klipperplein blijft bestaan.

foto: Klipperplein met zicht op de sierkersenOp het Klipperplein staan onder andere 38 zilveresdoorns. 18 daarvan staan in het gras hebben een flink formaat. Zij zijn beeldbepalend voor het plein. De overige zilveresdoorns staan tussen de parkeervakken rondom het plein. Door hun minder gunstige groeiplaats in de bestrating kunnen velen het groeitempo van hun soortgenoten in het gras niet bijbenen. Zij zijn dan ook beduidend kleiner.
Alle bomen ogen vitaal. Ze staan vol in blad en er is door ons geen dood hout in de boomkronen geconstateerd. Er zijn ook geen tekenen van zwamaantasting of ander ziekten. Wat dat betreft is er geen reden om tot kap over te gaan. Wat volgens ons wel overwogen kan worden is het vervangen van de zilveresdoorn tussen de parkeervakken voor een andere, kleiner blijvende boomsoort. Deze zullen minder last hebben van de concurrentie van de zilveresdoorns in het gras en zich daardoor beter ontwikkelen.

foto links en rechts: beeldbepalende zilveresdoons op het Klipperplein


 

Welke bomen de gemeente wil kappen in ons op dit moment nog niet bekend. Tot 20 juni konden bewoners voorstellen voor het plein indienen bij de gemeente. De verwachting is dat de gemeente met de bewoners om tafel gaan zitten om een plan voor het plein op te stellen. Indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen wij daarover op onze nieuwspagina berichten.

Mocht u onze rapportage willen inzien, dan kan dat. Het bestand is hier de downloaden: Rapport bomensituatie Klipperplein