Stichting Stadsbomen overhandigt grondmonsters aan onderzoekscentrum B-WARE te Nijmegen

Naar aanleiding van de sterke achteruitgang van de gezondheid van vele bomen in Tilburg heeft Stichting Stadsbomen contact gezocht met wetenschappers om te kijken of zij enig licht kunnen werpen op de mogelijke oorzaken. Esther Lucassen, senior onderzoeker bij onderzoekscentrum B-ware in Nijmegen gaf aan geïnteresseerd te zijn en heeft zich bereid verklaard enkele grondmonsters te onderzoeken. Het betreft onderzoek naar mogelijke stikstofdepositie en daarmee samenhangende verzuring van de bodem welke tot een onbalans in de mineraalhuishouding van de bodem kan leiden.

Onderzoekcentrum B-WARE is een spin-off bedrijf van de afdeling Aquatische Ecologie & Milieubiologie, welke deel uitmaakt van het onderzoekinstituut IWWR (Institute for Water and Wetland Research) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij verrichten toegepast en wetenschappelijk onderzoek naar de chemische en ecologische processen die bepalend zijn voor de natuurkwaliteit, het waterbeheer en het functioneren van ecosystemen.
Esther Lucassen is sinds 2005 in dienst bij onderzoekscentrum B-ware als senior onderzoeker en projectleider. Haar expertise betreft sturende biogeochemische processen in natuurgebieden in relatie tot de kwaliteit van grondwater, bodem, oppervlaktewater, vegetatie en herstelbeheer. In 2013 heeft ze in Nationaal Park de Maasduinen onderzoek gedaan naar bodemverzuring als aanjager van eikensterfte.

Ten behoeve van dit onderzoek heeft Stichting Stadsbomen grondmonsters genomen bij de eiken in de Schoorstraat te Udenhout, haagbeuken in de Wandelboslaan, reuzenzilversparren en weymouthdennen in de Oude Warande en op enkele plaatsen in het Reeshofbos. Op alle locaties is de conditie van de bomen de laatste jaren sterk achteruit gegaan. De grondmonsters zijn donderdag 16 oktober door Bram van Beurden en Joost Werkhoven aan Esther Lucassen overhandigd. De komende maanden zal het onderzoek uitgevoerd gaan worden. De uitslag wordt halverwege december verwacht. Wij zullen de uitslag ter zijner tijd op onze site publiceren.

Foto rechts: Bram van Beurden overhandigt de grondmonsters aan Esther Lucassen.
 

Meer informatie over het onderzoekscentrum B-Ware en senior onderzoeker Esther Lucassen is te vinden op hun website http://www.b-ware.eu/

Het door ons opgesteld persbericht over de toename van bomensterfte in Tilburg kunt u nalezen in onze nieuwsrubriek of door op de volgende link te klikken: Grote toename van bomensterfte in Tilburg. Daar vindt u ook een link naar filmpjes op Youtube, gemaakt door onze voorzitter Bram van Beurden, die de verslechterde vitaliteit van de bomen illustreren.