Gemeente Tilburg kapt in 2014 ruim 950 bomen

Het betreft bomen die in de openbare ruimte staan en waarvan de kapvergunningen in 2014 verleend zijn. Het zijn er beduidend minder dan in 2013 toen er voor ruim 1500 bomen in de openbare ruimte een kapvergunning is afgegeven. Dit heeft vooral te maken met het ontbreken van grote infrastructurele werkzaamheden in 2014. Zo was in 2013 de verbreding van de Bredaseweg alleen al verantwoordelijk voor de kap van 637 bomen. Volgens de nota 'Tilburg boomT' heeft de gemeente ongeveer 90.000 bomen in beheer. De kap betreft dit jaar dus 1,05% van dit aantal.


Redenen voor de kap

Foto: Zilverlindes in de Hertogstraat voor de herinrichting

Ook afgelopen jaar zijn de meeste bomen gekapt ten gevolge van de aanleg en herstructurering van wegen en straten, namelijk 554 stuks. Enkele opvallende locaties waarbij door herinrichting veel bomen werden gekapt zijn de Kempenbaan (85 bomen), NS-plein (35 bomen), Hertogstraat (23 bomen) en de Kwaadeindstraat (20 bomen). Een andere belangrijke reden voor de kap van bomen in 2014 was de spoorveiligheid. Langs het spoortraject is door de gemeente Tilburg op aanvraag van Prorail voor ruim 300 bomen een kapvergunning verstrekt. Het aantal bomen wat omwille van een slechte vitaliteit in 2014 gekapt is betrof 26 stuks. Ook dat is beduidend minder dan de 74 stuks die omwille van deze reden in 2013 zijn gekapt. Daar moet wel bij opgemerkt worden dat bomen met een matige vitaliteit die in straten stonden die geherstructureerd werden niet in deze telling zijn meegenomen. Deze zitten in de telling van bomen die gerooid zijn i.v.m. de herinrichting van straten.


Herplant

Veel van de gekapte bomen worden vervangen door nieuwe bomen. Het blijft lastig te bepalen hoeveel bomen er aangeplant zijn. Net als in 2013 is tijdens de verlening van de kapvergunning het aantal nog niet bekend of is het ons niet gelukt die informatie boven tafel te krijgen. De teller staat bij ons op 362 stuks. Naar verwachting zullen dat er veel meer zijn. Zoals te verwachten worden de meeste bomen aangeplant na de herinrichting van een straten, voor zover ons bekend ruim 35% van de aangeplante bomen.

Foto links en rechts: aanplant van rode esdoorns (Acer Rubrum 'Red Sun') in de Hertogstraat

De tendens tot een soortenrijke aanplant heeft zich ook in 2014 voortgezet. Onder de ruim 300 te planten bomen waarvan wij informatie hebben kunnen verzamelen komen 22 soorten voor. Opvallend is bijvoorbeeld de aanplant van 6 judasbomen (Cercis canadensis) in de Luitenant Looimanstraat in de wijk Zorgvlied. Veel gekapte bomen worden vervangen door dezelfde soort of een andere soort binnen hetzelfde geslacht. Dit geldt vooral voor iepen (84 stuks gekapt, 55 aangeplant) en esdoorns (29 gekapt, 65 aangeplant). Vooral cultivars van de rode esdoorn (Acer rubrum) zijn een veel aangeplante straatboom. In de Hertogstraat vervangt deze soort de voormalige zilverlindes. Boomsoorten die na kap nauwelijks geherplant worden zijn populieren en paardenkastanjes. De laatste met name vanwege de bloedingsziekte die onder deze soort heerst. Dat er nog nauwelijks populieren worden aangeplant vinden wij erg jammer. We hopen dat daar in de toekomst wat verandering in komt.


Informatie over bomenkap in Tilburg

Sinds juli 2014 worden de kapvergunningen niet meer gepubliceerd in het Stadsnieuws. Wilt u op de hoogte blijven dan dient u de App 'Omgevingsalert' te downloaden of u op te geven op de site Overheid.nl. Wilt u daar meer over weten dan kunt u het artikel raadplegen op onze site. U vindt het hier: Bekendmaking vergunningen alleen nog online gepubliceerd. Abonneert u zich bij Overheid.nl dan kunt u bij de verlening van de vergunning ook zien wat de reden is voor de kap, welke boomsoorten het betreft en of er herplant plaatsvindt. Daarvoor dient u een bijlage te openen die bij de publicatie is gevoegd. Deze bijlage begint met de letters 'exb' gevolgd door een nummer, bijvoorbeeld exb-2015-3017. U vindt hem in de linker kolom van de publicatie. De gemeente wil, mede op verzoek van Stichting Stadsbomen, in de loop van 2015 nog meer informatie over de kap online publiceren, zoals tekeningen en rapportages. Mocht dat gebeuren dan zullen wij daarover berichten.

Ook in 2015 blijven wij de kap van bomen in het openbaar gebied volgen. Mocht u vragen hebben omtrent de voorgenomen kap van bomen dan kunt u die aan ons stellen. U kunt daarvoor onze contactpagina gebruiken.