ANWB lobby zet provincie aan tot bomenkap

Op 25 januari verscheen op de website van de Bomenridders in Rotterdam een artikel met als titel "ANWB verklaart oorlog aan bomen". De strekking is dat de provincie bomen kapt omdat de ANWB lobby de provincie heeft weten te overtuigen dat bomen dodelijke ongelukken veroorzaken, en daarom gekapt moeten worden. LINK

In Noord-Brabant is geen enkele provinciale weg echt veilig volgens het rapport.

Foto: Kaart uit het ANWB Rapport voor Noord-Brabant. Helemaal veilig (5 sterren) is het nergens in Noord-Brabant.

Provincie Zuid-Holland is bomen gaan kappen langs provinciale wegen op basis van een rapport van de ANWB over de veiligheid van provinciale wegen. In het geval van een tracee tussen Spijkenisse en Brielle waren voor bewoners informatieavonden gehouden rond de voorgenomen kap van alle bomen. De Bomenridders hoorden pas van de plannen toen de onzalige plannen waren beklonken. Voor de bomen was het al te laat.

De Bomenridders zijn toch een actie begonnen tegen de voorgenomen kap door de rest van Nederland te waarschuwen tegen het klakkeloos volgen door provincies van de aanbevelingen in het ANWB-rapport. De Bomenridders Rotterdam hebben de publiciteit gekozen. Wij volgen hen daarin graag.

De argumentatie van de ANWB is dat dodelijke ongelukken onder andere gebeuren doordat er bomen te dicht langs wegen staan. Volgens de ANWB veroorzaken bomen dodelijke ongelukken. Niet genoemd worden roekeloos rijgedrag en te hoge maximumsnelheden. Dat zijn de echte oorzaken die kunnen zorgen dat men van de weg raakt.

De ANWB en provincie baseerden zich op het zg. EuroRAP-rapport. LINK
Naast voor Zuid-Holland zijn er ook rapporten voor de rest van Nederland. LINK
Ook andere gebieden in Nederland hebben dus te vrezen voor kap van bomen, als de provincie meegaat in de argumentatie van de ANWB. Voor Noord-Brabant is het volgende (deel)rapport van belang. LINK

We roepen iedereen op de plannen in de provincies en hun plannen met bomen langs provinciale wegen in de gaten te houden, en contact met ons op te nemen als ergens bomenkap dreigt langs provinciale wegen. We houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen.

Er is zelfs al een facebookpagina opgezet. LINK