Hoogste boom van Tilburg omgewaaid

In de nacht van dinsdag 31 maart op woensdag 1 april is de hoogste boom van Tilburg omgewaaid. Het betreft een reuzenzilverspar (Abies grandis) op het terrein van het voormalig Fraterhuis aan de Kruisvaardersstraat 32. Deze oorspronkelijk aan de westkust van Noord-Amerika voorkomende naaldboom kan in zijn natuurlijk areaal wel tot 100 meter hoog worden. Maar dat haalt hij in Nederland bij lange na niet, en al helemaal niet in de stad. Dit exemplaar was toch een indrukwekkende 38 meter hoog en reikte ruim boven alle omliggende gebouwen en andere bomen uit. Zijn leeftijd wordt geschat op 100 jaar. Het was een stormachtige nacht met hevige rukwinden. Diverse bomen zijn die nacht door de storm geveld waaronder dus deze reuzenzilverspar. Nu ligt hij plat. Hij is met wortelkluit en al omgevallen. De wortels hebben de hevige rukwinden blijkbaar niet kunnen opvangen en zijn afgebroken waarna de boom in de storm wel moest omvallen. Het mag een wonder heten dat daarbij geen noemenswaardige schade is ontstaan. De boom viel in de lengterichting van de tuin. Hij had ook op een van de omliggende gebouwen kunnen vallen of naar voren waarbij hij deels op de Kruisvaardersstraat zou zijn komen liggen. Een berk die in het verlengde van de valrichting van de boom stond heeft het niet overleeft.

 

Foto linksboven: omgewaaide reuzenzilverspar gezien vanaf de tuin, met wortelkluit
Foto rechtsboven: idem, gezien vanaf de achterzijde van de tuin
Foto rechtsonder: liggende stam van de reuzenzilverspar

 

Tijdens een bezoek op een van de hoogste verdiepingen in Stadskantoor 1 (de zwarte doos) was voorzitter Bram van Beurden opgevallen dat de boom hoger was dan de ooghoogte waarop hij stond te kijken. Dit vroeg om een nader onderzoek. Ter plekke bleek het een enorme reuzenzilverspar te zijn. Hij werd opgemeten en bleek dus ongeveer 38 meter hoog te zijn. Daarmee was het de hoogste boom die in Tilburg is opgemeten. Hij is tijdens rondleidingen meermaals bezocht.

Op dit moment wordt het voormalige Fraterhuis verbouwd tot appartementen. Ook de tuin zal daarbij betrokken worden. In de huidige plannen worden er meerdere parkeerplaatsen aangelegd. Maar de gemeente is nog op zoek naar parkeercapaciteit buiten de tuin om de parkeerdruk in de tuin te verminderen. Dan kan de voormalige fratertuin als semi-openbaar groen ingericht worden en blijft er een stuk historisch groen in de stad behouden.

Nu de hoogste boom is omgewaaid doet de vraag zich voor wat nu de hoogste boom in Tilburg is. Daar hebben wij nog geen antwoord op. Er zijn wel enkele kandidaten waaronder een populier in het Wilhelminapark en enkele douglassparren in de Oude Warande. Binnenkort gaan wij ze meten en zullen we een nieuwe opvolger aanwijzen.