SST doet aanbevelingen voor nieuw evenementenbeleid

De gemeente Tilburg is gestart met het opstellen van een nieuw evenementenbeleid. Onderdeel van dit proces is het inventariseren van wensen en suggestie van burgers en belangenorganisaties. Ook Stichting Stadsbomen is gevraagd om input. Al decennia proberen wij een verbetering tot stand te brengen in de bescherming van bomen op festivallocaties. We hebben in de loop der jaren al diverse rapportages gemaakt van zaken die fout gingen op locaties als het Leijpark en Wilhelminapark. En steeds weer zien we dezelfde overtredingen van boombeschermingsmaatregelen voorbij komen. Aggregaten en containers die onder boomkronen worden geplaatst, vrachtwagens die van de paden afwijken en daarbij boomwortels en takken kapot rijden, grasvelden die aan gort gereden worden, et cetera.

De gemeente heeft 22 locaties aangewezen als belangrijkste plekken voor evenementen. Een kaart waarop de locaties aangegeven zijn kunt u hier downloaden: Inventarisatie evenementenlocaties op kaart.
Op zijn minst 5 daarvan beschouwen wij als kwetsbaar, namelijk het Leijpark, Wilhelminapark, Muzentuin, Factoriumtuin en Interpolistuin. Maar ook op andere niet parkachtige locaties staan bomen die tijdens festivals bescherming nodig hebben, zoals diverse beeldbepalende iepen en haagbeuken op de Spoorzone. Om er voor te zorgen dat de risico's voor bomen tijdens evenementen zo klein mogelijk worden gehouden hebben wij de volgende aanbevelingen gedaan:

    1. Maak voor alle evenementenlocaties een inventarisatie van de aanwezige bomen en beeldbepalende struiken/struiklaag.
    2. Laat een eenmalige Boom Effect Analyse (BEA) opstellen voor die locaties waar boombescherming aan de orde is.
    3. Zorg voor een actuele en accurate tekening van de locatie voor de organisaties van het festival.
    4. Stel een extra toets in bij locaties waar boombescherming aan de orde is.
    5. Kijk of er mogelijkheden zijn om overtredingen van de opgestelde voorwaarden te ontmoedigen.

Al deze aanbevelingen zijn door ons uitvoerig toegelicht en uitgewerkt. De uitgebreide versie van deze aanbevelingen kunt u hier downloaden: SST aanbevelingen evenementenbeleid.pdf

Wij hopen dat de beleidsmakers deze aanbevelingen ook ter harte nemen. Want als er niets veranderd zullen de problemen zich blijven voordoen met schade en uiteindelijk sterfte van bomen tot gevolg. Tilburg moet zijn bomen en parken koesteren. Het zijn parels in de stad waarmee zorgvuldig omgegaan dient te worden. Wij denken dat dat kan, ook tijdens festivals. Maar vanzelf gaat dat niet. Daar moet in geïnvesteerd worden, niet alleen door de gemeente maar misschien nog wel meer door de festivalorganisaties zelf. 

Foto links: container staan onder de boomkroon met als gevolg grondverdichting en mogelijk afsterven wortels.
Foto rechts: juiste plaatsing van aggregatoren ruim buiten de boomkronen.