Petitie tegen plannen Stadskantoor 1

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg werkt aan plannen om Stadskantoor 1, bij sommigen beter bekend als de Zwarte Doos, op plintniveau flink uit te breiden met o.a. 7000 m2 aan winkelruimte. 
Daarbij zullen maar liefst zo'n 42 bomen gekapt gaan worden. Het betreft onder andere de nu bloeiende judasboom naast de publieksingang van Stadskantoor 1, de zeven esdoorns ernaast, vijftien haagbeuken om de hoek aan de oostzijde alsmede de twee rijen christusdoorns aan de noordzijde van het Stadskantoor bij de waterbak. Niet alleen worden de bomen gekapt, maar de groeiplaatsen van deze bomen zullen ook verdwijnen. Zij worden ingenomen door de nieuwe plintbebouwing. Er worden slechts tien nieuwe bomen teruggeplant, een verlies dus van 35 bomen en hun groeiplaatsen. Dit terwijl er al een groot tekort is aan groeiplaatsen voor bomen in de binnenstad, en al helemaal in en rond het winkelgebied.

Alsof dat nog niet voldoende is worden met de plannen ook de monumentale platanen die voor het Stadhuis staan bedreigd. Door de voorgenomen plannen  zal er onder een deel van de boomkroon van een van die platanen gewerkt gaan worden. Met allerlei risico’s voor die boom van dien, zoals tak-, stam- en wortelschade.

Stichting Stadsbomen is van mening dat de voorliggende plannen onacceptabel zijn. Zowel wat betreft het verlies aan groeiplaatsen voor bomen als wat betreft het nemen van onverantwoorde risico's met de monumentale platanen.

Om deze plannen tegen te houden is via www.petitie24.nl een handtekeningenactie in gang gezet. De tekst van de petitie is opgesteld door Projectgroep Naoorlogs Erfgoed Tilburg, Heemkundekring Tilburg, Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap (PNET). Stichting Stadsbomen steunt deze petitie. Wij roepen iedereen die de plannen met Stadskantoor 1 niet zien zitten op de petitie te ondertekenen. De petitie is middels de onderstaande link te vinden:

http://www.petitie24.nl/petitie/322/geen-winkels-in-stadskantoor-1-tilburg

De plannen worden in juni in de gemeenteraad behandeld. Wij zullen een reactie op de plannen naar de verschillende raadsfracties sturen en kijken of we tijdens de vergadering kunnen inspreken.

Foto: bloeiende Judasboom voor de ingang van Stadskantoor 1 met op de achtergrond een van de bedreigde monumentale platanen.