Van de waarden van bomen tot boomwaarde

Een voorlichtingsmedewerker van GGD Hart voor Brabant wees ons op een tweetal links naar interessante nieuwsartikelen dat de positieve lichamelijke en maatschappelijke gezondheidseffecten van groen en bomen wetenschappelijk zijn aangetoond.

http://www.ipsnews.be/artikel/bomen-redden-honderden-levens-jaar  
http://www.gezondheidsnet.nl/hart-en-vaatziekten/boomrijke-straat-goed-voor-gezondheid

Daarnaast ontvingen we een bericht dat er financiële waarden te verbinden zijn aan bomen. Groendeskundige Wim van Heteren heeft voor Veenendaal berekend wat de waarde van al het groen in Veenendaal is. Met de berekende bedragen en getallen probeert hij de waarde van het groen in beeld te brengen en te vertalen naar leefbaarheid.

http://www.veenendaalsekrant.nl/lokaal/veenendaal_bezit_voor_vele_miljoenen_aan_groen_3725698.html

Als elke aan groen uitgegeven dollar, in de VS maatschappelijk vijf dollar oplevert, zal in Nederland elke aan groenwaarde ontrokken euro, ons maatschappelijk ook wel het vijfvoudige kosten. De waarde van die verloren maatschappelijke opbrengsten kunnen we immers zien als kosten.

Een boom zoals de plataan achter het Paleis raadhuis met een omtrek van 477 cm heeft volgens de berekening van de VVOG uit België een waarde van 40.000 euro. Ook met de inmiddels niet meer gangbare methode Raad komt ongeveer dat bedrag voor de boomwaarde naar voren. Dat is uitdrukkelijk nog zonder dat de monumentale status is meegenomen in de berekening.

http://www.vvog.info/default.asp?page=47
http://www.bomenwerk.com/bomen/methode_raad.htm

Kap van die landelijke monumentale boom zou dus een maatschappelijke schadepost betekenen van maar liefst minstens 200.000 euro (5x boomwaarde).

Dat we onze waarden, die van groen en leefbaarheid, in euro's moeten uitdrukken is triest maar toch wel noodzakelijk.