Monumentale plataan Stadhuis niet duurzaam te behouden.

Van Helvoirt Groenprojecten BV heeft in opdracht van de gemeente de groeiplaats van de plataan onderzocht en gekeken welke bomen met de voorgenomen uitbreiding van Stadskantoor 1 duurzaam te behouden zijn. Daaruit blijkt dat een van de twee monumentale platanen langs het Stadhuis niet duurzaam te behouden is. Daarmee komt het totaal aan bomen die moeten sneuvelen voor de plannen met Stadskantoor 1 op 43 stuks. Al eerder was duidelijk dat de meeste bomen en hun groeiplaatsen rondom Stadskantoor 1 moesten wijken voor de plintuitbreiding. Alsof dat nog niet erg genoeg was komt daar nu ook een van de twee monumentale platanen bij.

 

Foto: Bomenkaart niet duurzaam te behouden bomen Stadskantoor 1. U kunt de kaart hier downloaden: Bomenkaart Stadskantoor 1De plataan stamt waarschijnlijk stamt uit de tijd van de aanleg van het Stadhuis en zou dan ruim 170 jaar oud zijn. Met een stamomtrek van 4,77 meter behoort hij ook tot de dikkere bomen van Tilburg. Hij staat op de Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen (GLMB) en is opgenomen in het landelijk register monumentale bomen van de Bomenstichting. Je zou verwachten dat dit toch enige bescherming biedt. Maar de praktijk is anders. De boom lijkt beschermt zolang hij nieuwe ontwikkelingen niet in de weg staat. Maar als het niet uitkomt wordt hij net zo makkelijk opgeofferd. Althans, daar lijkt het op.

Wat ook opvalt is dat er nu pas onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de plataan. Dit terwijl de eerste plannen voor een plintuitbreiding al stammen uit 2013. Daaruit blijkt maar weer dat het behoud van de plataan nooit uitgangspunt is geweest bij het opstellen van de plannen. Het is een sluitstuk. Eerst de plannen maken en dan nog eens gaan kijken of de bomen te behouden zijn. Voor een boom die op de GLMB staat
zou dit proces eigenlijk omgedraaid dienen te worden. Eerst kijken wat nodig is om de boom duurzaam te behouden en daar in de planvorming rekening mee houden.
Dit zou trouwens niet alleen dienen te gelden voor bomen die op de GLMB staan. Ook beeldbepalende straataanplant van bomen zouden op deze manier benadert dienen te worden. Iets wat nog te weinig gebeurd.Eerst worden er herinrichtingsplannen gemaakt en daarna wordt gekeken of de bomen nog te handhaven zijn. En dan blijkt maar al te vaak dat de bomen de werkzaamheden niet aankunnen en moeten verdwijnen.

 

Foto links en rechts: De plataan bij het Stadhuis die niet duurzaam behouden is

Stichting Stadsbomen vindt het onaanvaardbaar dat er zoveel bomen rond Stadskantoor 1 moeten sneuvelen. In de binnenstad zijn in de afgelopen decennia al zoveel groeiplaatsen voor bomen verdwenen door een voortdurende verdichting van de binnenstad. Laten we hier eens een keer mee ophouden want er blijft geen boom meer over in en rond het winkelgebied in de binnenstad. Behoudt de nog schaarse groeiplaatsen voor bomen in dit gebied. Zij zorgen niet alleen voor een aangenamer verblijfsklimaat maar zijn ook broodnodig om de klimaatontwikkelingen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Een verdere verstening en ontgroening van de binnenstad zal leiden tot de vorming van nog meer en ergere hitte-eilanden. Om dit effect te verzachten zijn bomen met hun schaduwvorming cruciaal. Zij zorgen voor een plaatselijke verkoeling in de zomer die andere groenvoorzieningen (struiken, vaste planten, gras, planten in bakken) nooit kunnen leveren. 
Dat de plataan nu ook nog eens bedreigd wordt door de plannen in voor ons de spreekwoordelijke druppel. Er zullen acties volgen en Stichting Stadsbomen zal alles in haar vermogen doen om deze ontwikkeling tegen te houden.

De plannen met Stadskantoor 1 staan op de agenda van de raadscommissie Vestigingsklimaat van 7 september. Daar zal waarschijnlijk een politiek besluit genomen worden over de plannen. Keurt een meerderheid van de raad de plannen goed dat ziet het er voor de bomen rondom Stadskantoor 1, inclusief de plataan, niet goed uit. Stichting Stadsbomen zal een reactie op de plannen indienen en spreektijd aanvragen. Laten we hopen dat een meerderheid in de raad inziet dat de voorgenomen plannen niet de weg is die we op moeten gaan.