Raadgevend referendum over plannen Stadskantoor 1

Afgelopen 21 september heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor het winkelrondje rond het Stadhuisplein. Dit betekent dat rondom het bestaande Stadskantoor 1 (de 'zwarte doos') minimaal 9000 m2 winkelruimte wordt bijgebouwd. Daarvoor moeten maar liefst 42 bomen rondom het stadskantoor verdwijnen. Ook de groeiplaats van op zijn minst 1 van de monumentale platanen komt met de plannen onder druk te staan.

Omwonenden en diverse belangenorganisaties proberen nu een raadgevend referendum over dit onderwerp af te dwingen. Als dat lukt kan de Tilburger zelf laten horen hoe hij over dit onderwerp denkt. Om het referendum  mogelijk te maken zijn 8400 handtekeningen nodig.  Dat zijn er veel maar is niet onmogelijk. Als iedereen die voor dit referendum is zijn handtekening plaatst moet dit kunnen. Wij willen dan ook iedereen die deze mening is toegedaan verzoeken om het formulier te printen, in te vullen en te ondertekenen. U kunt het formulier ook doorsturen naar vrienden en bekenden om zoveel mogelijk handtekeningen bijeen te krijgen.

De ingevulde formulieren kunnen kosteloos verstuurd worden naar het gemeentehuis (zie voor adresgegevens het aanvraagformulier). Het is de bedoeling dat deze handtekeningen voor 15 december worden verzameld. U kunt het formulier downloaden door op de onderstaande link te klikken:

Aanvraagformulier raadgevend referendum

Laten we hopen dat er genoeg handtekeningen verzameld worden zodat de plannen alsnog aan de Tilburger voorgelegd gaan worden.

Voor meer info zie onderstaande artikelen op onze site:
Monumentale plataan Stadhuis niet duurzaam te behouden.
Petitie tegen plannen Stadskantoor 1

Foto: monumentale plataan bij stadskantoor 1 wiens groeiplaats met de plannen onder druk komt te staan