Gemeente blaast bosbeheer nieuw leven in

De gemeente Tilburg gaat de komende 4 jaar het beheer van de stadsbossen oppakken. De afgelopen 10 jaar is er geen structureel bosbeheer geweest. Er werd enkel gereageerd op basis van incidenten en meldingen. Daardoor is er in het beheer een flinke achterstand ontstaan.

Het betreft ongeveer 26 locaties waaronder stadsbossen als het Wandelbos, de Oude Warande, het Noorderbos en Heidepark-Vredelust. In totaal betreft het ongeveer 600 hectare bos. Voor al deze locaties is een beheerplan geschreven. Daarin staat aangegeven wat de visie is op het gebied, het streefbeeld, en de beheermaatregelen die genomen gaan worden. Voor de komende vier jaar is een budget beschikbaar van 500.000,- euro.

Foto: herfstbeeld bij de vijver in het Wandelbos


Het bosbeheer is recentelijk aanbesteed en Boomrooierij Weijtmans BV uit Udenhout heeft de opdracht binnen gehaald. Zij hebben een plan van aanpak geschreven. De werkzaamheden betreffen niet alleen het uitvoeren van dunningen en het oplossen van potentieel gevaarlijke situaties, maar ook het verwijderen van dood hout na een storm op wegen en paden, verwijderen van bladafval van de paden in de oude waranda ( 2 x per jaar) en verwijderen van bladafval van de wandelpaden in het wandelbos (5 x per jaar), verwijderen van gedeelten bos langs lanen, het afzetten van mantels en het verwerken van takhout op rillen en de nodige ecologische begeleiding, het bestrijden van invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en Amerikaanse vogelkers, en het leegmaken van prullenbakken en ruimen van zwerfvuil. Stichting Stadsbomen zal nauw betrokken worden bij het opstellen van de dunningsplannen en bij andere werkzaamheden die met het rooien en snoeien van bomen gepaard gaan. De eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden.
Eén van de eerste acties is een verkenning van het gehele gebied op de gevaarzetting en de veiligheid langs wegen, paden, spoorlijnen en hoogspanningstracés en grenzen van de bosgebieden. Op basis van deze inventarisatie wordt een werkplan opgesteld waarmee vanaf oktober 2015 tot en met half maart 2016 alle gevaarzetting weggenomen zal worden.

Onderdeel van het plan van aanpak van Weijtmans is een uitgebreid participatieplan. Er zal een meldpunt ingericht gaan worden waar burgers met klachten en vragen terecht kunnen. En Weijtmans zal 4 tot 6 maal per jaar een boscafé organiseren. Tijdens het boscafé zullen de plannen voor de komende periode worden toegelicht. Het publiek wordt uitgenodigd om hun bijdragen te leveren inzake cultuurhistorische, ecologische waarden en alledaagse bevindingen. Burgers kunnen wensen uiten, vragen stellen, ideeën aanreiken en stoom afblazen. Aan het boscafé zal een website gekoppeld worden. Het eerste boscafé vindt 8 november plaats. Voor meer info daarover zie onze agenda.
Bij grotere dunningen zullen er, in samenwerking met participatiegroepen als Stichting Stadsbomen, IVN en KNNV publiekswandelingen georganiseerd worden. Een wandeling voorafgaand aan het werk, een opleveringswandeling en, indien gewenst of noodzakelijk, een wandeling een groeiseizoen later.
Bij werken die impact hebben op de beleving van de woonomgeving zal informatie verstrekt worden op A4-formaat in gesealde uitvoering. Deze informatie wordt opgehangen op markante plaatsen/toegangen in het gebied waar het publiek kennis kan nemen van de informatie.

Stichting Stadsbomen is positief gestemd over de nieuwe bosbeheerplannen en zal constructief maar kritisch naar de uitwerking kijken en daar waar nodig proberen de plannen bij te sturen. Voor vragen kunt u ons altijd mailen via onze contactpagina.

U kunt de ontwikkelingen van het bosbeheer volgen middels de site www.tilburgsbos.nl. Daar kunt u ook de verschillende bosbeheerplannen downloaden.