in 2015 ruim 1480 bomen gekapt in openbaar gebied

Het betreft kapvergunningsplichtige bomen die in de openbare ruimte staan en waarvoor de kapvergunningen in 2015 verleend zijn. Daarnaast zijn ook de kap op enkele semi-openbare terreinen meegeteld, namelijk Amarant (kap 15 bomen), Tilburg University (kap 37 bomen) en Koningsoord in Berkel Enschot (kap 58 bomen).
Het totale aantal van 1481 bomen ligt ver boven het aantal in 2014. Toen telden wij ruim 950 bomen. Het aantal komt in de buurt van 2013, toen wij ruim 1500 bomen telden. Maar in 2013 was de verbreding van de Bredaseweg alleen al verantwoordelijk voor de kap van 637 bomen. Als je die wegneemt is van de afgelopen 3 jaar in 2015 voor het grootste aantal bomen een kapvergunning verleend.
Volgens de nota 'Tilburg boomT' heeft de gemeente ongeveer 90.000 bomen in beheer. De kap in 2015 betreft dus 1,64% van dit aantal.

Redenen voor de kap

In tegenstelling tot 2013 en 2014 zijn de meeste kapvergunningen niet verleent vanwege de herinrichting van wegen en straten, maar ten behoeve van nieuwbouwprojecten. In totaal moesten 612 bomen wijken voor nieuwbouwactiviteiten. De meeste bomen zijn gekapt in verband met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijken in Stappegoor, namelijk 212 bomen, 82 voor de ontwikkeling van de wijk Willemsbuiten en 130 voor de aanleg van een nieuwe geluidwal ten behoeve van de woonwijken. Andere nieuwbouwactiviteiten die flink wat bomen hebben gekost zijn de nieuwbouwwijk De Bogerd in Udenhout (117 bomen) en de bouw van het Clarissenhof in de Spoorzone (113 bomen). De uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef in de Reeshof ging gepaard met de kap van 69 bomen.
De herinrichting van straten komt op een goede 2e plaats met 438 bomen. De wijk Quirijnstok is hier koploper met het verlies van 93 bomen, vlak gevolgd door de Vogeltjesbuurt met de kap van 88 bomen.
Naarnaast is de herontwikkeling van het Wagnerplein ook noemenswaardig. Daar zijn tot op heden voor 130 bomen kapvergunningen verleend. 
Opvallend dit jaar is ook het aantal bomen wat omwille van overlast en ziekte gekapt is, namelijk 129 stuks. De meeste betreffen vruchtdragende ginkgo's (48 stuks) en bomen met een verminderde vitaliteit die om veiligheidsredenen zijn gekapt (42 stuks)

Foto: deel van het Brevierlaantje aan de Fraterstraat dat gekapt is ten behoeve van de nieuwbouwwijk Clarissenhof in de Spoorzone

 

Herplant

Het blijft lastig te bepalen hoeveel bomen er aangeplant zijn. Net als in vorige jaren is tijdens de verlening van de kapvergunning het aantal nog niet bekend of is het ons niet gelukt die informatie boven tafel te krijgen. De teller staat bij ons op 612 stuks. Naar verwachting zullen dat er veel meer zijn. Het beste beeld hebben wij nog over de herplant van straatbomen. Dat betrof in 2015 voor zover ons bekend 314 stuks. Zo wordt de kap in Quirijnstok gecompenseerd met de aanplant van 79 nieuwe straatbomen en in de Vogeltjesbuurt worden 88 nieuwe bomen aangeplant. Voor de kap van de bomen in Stappegoor is een herplantplicht opgelegd van 161 bomen en voor de bouw van Clarissenhof 87 bomen. Hoeveel bomen er aangeplant worden in de nieuwbouwwijk De Bogerd is ons niet bekend. 

Informatie over bomenkap in Tilburg

Wilt u op de hoogte blijven van de kap van bomen bij u in de buurt dan dient u de App 'Omgevingsalert' te downloaden of u op te geven op de site Overheid.nl. Wilt u daar meer over weten dan kunt u het artikel raadplegen op onze site. U vindt het hier: Bekendmaking vergunningen alleen nog online gepubliceerd. Abonneert u zich bij Overheid.nl dan kunt u bij de verlening van de vergunning ook zien wat de reden is voor de kap, welke boomsoorten het betreft en of er herplant plaatsvindt. Daarvoor dient u een bijlage te openen die bij de publicatie is gevoegd. Deze bijlage begint met de letters 'exb' gevolgd door een nummer, bijvoorbeeld exb-2015-3017. U vindt hem in de linker kolom van de publicatie. 

Ook in 2015 blijven wij de kap van bomen in het openbaar gebied volgen. Mocht u vragen hebben omtrent de voorgenomen kap van bomen dan kunt u die aan ons stellen. U kunt daarvoor onze contactpagina gebruiken.