Gemeenteraad blaast referendum af

Tijdens de raadsvergadering van maandag 7 maart heeft een grote meerderheid van de gemeenteraad besloten het referendum over de ontwikkeling van het Stadhuisplein niet door te laten gaan. De aanleiding hiervoor was het intrekken van het raadsbesluit van 21 september 2015 over de ontwikkeling van het Stadhuisplein. Daarmee was het plan dat de basis vormde voor het referendum van de baan. Om een referendum te houden over een plan dat niet meer aan de orde was leek de raad niet zinvol.
Dit betekent niet dat er geen ontwikkelingen te verwachten zijn op het Stadhuisplein. Maar de plannen zoals die er lagen, met flinke uitbreidingen rondom Stadskantoor 1, bleken door de actualiteit alweer achterhaald. De nieuwe ontwikkelaar Wereldhave heeft geen behoefte aan het realiseren van grote winkelunits en door faillissementen als dat van de V&D zijn er grote panden leeg komen staan. De gemeente gaat een nieuw plan opstellen voor het gehele kernwinkelgebied. Het plan omvat behalve het Stadhuisplein ook het Pieter Vreedeplein, het V&D-pand en een verbinding tussen Emmapassage en Pieter Vreedeplein. Voor het Stadhuisplein betekent dit dat er ongeveer 2000 m2 aan commerciële ruimte wordt gerealiseerd. In vergelijking met de 7000 m2 die er in de plannen van 21 september 2015 bij zouden komen, is dit een forse inkrimping.

Behoud groeiplaatsen bomen rondom Stadskantoor

Zouden in de vorige plannen van 21 september nog 42 bomen en hun groeiplaatsen rondom Stadskantoor 1 verdwijnen, nu de grote uitbreidingen rondom Stadskantoor 1 vervallen zullen dat er waarschijnlijk nog maar 16 zijn. Alle groeiplaatsen aan de zuidzijde van Stadskantoor 1 en tussen de Katterug en Stadskantoor 1 blijven behouden.

foto links: de bomen tussen de Katterug en Stadskantoor 1 (haagbeuken)
foto rechts: de bomen aan de zuidzijde van Stadskantoor 1(esdoorns)
foto onder: de bomen aan de noordzijde van Stadskantoor 1 (gleditsia's)Alleen de bomen aan de noordzijde van Stadskantoor 1 zullen waarschijnlijk gaan verdwijnen. Het is namelijk nog steeds de opzet om aan de noordzijde in de plint van Stadskantoor 1 winkels te realiseren wat gepaard zal gaan met een uitbreiding. Daar is wel bij vermeld dat men hier maximaal wil gaan vergroenen. Stichting Stadsbomen is verheugd dat de forse uitbreidingsplannen rondom Stadskantoor 1 van de baan zijn. Het is maar de vraag of dit zonder het referendum gelukt zou zijn. Het behoud van 26 van de 42 groeiplaatsen is een enorme vooruitgang ten opzichte van de plannen die er lagen. En de openbare ruimte op en rond het Stadhuisplein blijft voor het grootste deel onbebouwd.

Vergroening van het kernwinkelgebied

De gemeente heeft ook aangegeven met de nieuwe plannen voor het kernwinkelgebied de vergroening van dit gebied een flinke impuls te willen geven. Dat gaat zich dus niet alleen beperken tot het Stadhuisplein maar gaat het gehele kernwinkelgebied omvatten. De aanplant van nieuwe bomen is hierbij waarschijnlijk geen optie. Daarvoor is geen plek meer te vinden. De ondergrondse ruimte is al volledig ingenomen dor parkeerkelders en andere infrastructuur. Maar er blijven voldoende alternatieven voor vergroening over, zoals geveltuinen, daktuinen, klimplanten op blinde gevels of overhangende constructies met slingerplanten. De gemeente wil graag een breed draagvlak voor de plannen en zoekt samenwerking met ondernemers, bewoners en belangenorganisaties. Ook Stichting Stadsbomen verwacht bij de verdere planontwikkeling betrokken te worden.

Groeiplaatsverbetering plataan Stadskantoor 1

Een van de bezwaren die Stichting Stadsbomen naar voren bracht tegen de uitbreidingsplannen was het bouwen onder de kroonprojectie van de monumentale plataan die aan de zuidzijde tegen het Paleis en Stadskantoor 1 staat. De uitbreiding tussen Stadskantoor 1 en het Paleis die daarvoor verantwoordelijk was zal waarschijnlijk ook in de nieuwe plannen terugkomen. In deze uitbreiding worden de verkeersvoorzieningen (trappen, gangen, etc.) opgenomen die nodig zijn als de plint omgezet wordt naar winkels.
De gemeente heeft in de tussentijd uitgebreid onderzoek laten doen hoe deze uitbreiding kan worden gerealiseerd zonder dat de plataan hiervan schade ondervindt. Dit heeft geresulteerd in een plan voor de groeiplaatsverbetering van de plataan. De voorbereidingen daarvoor zijn in maart van dit jaar gestart. Verwacht wordt dat de werkzaamheden dit voorjaar afgerond worden. Dan krijgt de groeiplaats ongeveer een jaar rust om te wennen aan de nieuwe omstandigheden alvorens er met de bouw kan worden gestart. Ofschoon de risico's door specialisten als verwaarloosbaar worden beschouwd maakt Stichting Stadsbomen zich toch zorgen. Dat heeft alles te maken met de ervaringen die wij in de loop der tijd opgedaan hebben met het bouwen in de nabijheid van (monumentale) bomen. Maar als de uitbreiding er toch gaat komen, en daar ziet het er wel naar uit, dan is het plan wat er nu ligt waarschijnlijk de beste optie. Laten we hopen dat alles conform plan verloopt zodat we nog lange tijd van de plataan kunnen genieten.

Foto: de werkzaamheden aan de groeiplaatsverbetering van de plataan zijn gestart.

Onzekerheid over de architectuur van Stadskantoor 1

Naast het verlies van de vele bomen was ook de aantasting van de architectuur van Stadskantoor 1 een vaak naar voren gebracht bezwaar tegen de uitbreidingsplannen. Of daar ook rekening mee wordt gehouden in de nieuw te maken plannen voor Stadskantoor 1 is nog maar de vraag. Architecten en de Heemkundekring zijn er niet gerust op. Als ook zij betrokken worden in het opstellen van de nieuwe plannen met Stadskantoor 1 kunnen ze misschien voldoende bijsturen zodat dit icoon van de naoorlogse architectuur in Tilburg een icoon zal blijven, en in de toekomst nog een monument kan worden. Stichting Stadsbomen zal zich in de tussentijd inzetten voor een aangenaam en groen verblijfsklimaat rondom Stadskantoor 1.