Laanaanplant Leijweg wordt hersteld

Langs de Leijweg wordt op verzoek van Stadsbomen Tilburg de bestaande bomen aangevuld met nieuwe abelen, wilgen en elzen.
Aanleiding voor het verzoek was de kap van twee grauwe abelen. Die moesten wijken in verband met de aanvliegroute voor de trauma-helicopter van het Elisabeth ziekenhuis. In het recente verleden waren er al vaker bomen langs de Leijweg gerooid, met name vanwege de slechte conditie waarin ze verkeerden. Het betrof dan meestal Canadese populieren. Maar de bomen werden tot op heden niet vervangen door nieuwe. Daardoor ontstonden er grote gaten in wat ooit een doorlopende laanaanplant was. Met dit plan wordt de laanaanplant weer hersteld. Alleen voor de aanvliegroute van de trauma-helicopter wordt een brede opening in de laanaanplant aangehouden. 

Foto: huidig beeld langs de Leijweg, van links naar rechts vanuit het oosten naar het westen. De bomen met de witte stammen betreffen de huidige grauwe abelen.

 

Aanplant van populieren

Naast laurierwilgen (Salix pentandra) en gewone elzen (Alnus glutinosa) worden er ook witte abelen (Populus alba) aangeplant. De witte abeel is een populierensoort die gekenmerkt wordt door zijn witviltige bladonderzijde. Daar ontleed hij ook zijn naam aan. Een laanaanplant van witte abelen is al van grote afstand herkenbaar door het witte uiterlijk van zijn kronen, vooral als er een beetje wind staat. De stam is wit met vele ruitvormige tekeningen en lijkt veel op de stam van grauwe abelen. Populieren staan onder druk in de stedelijke omgeving. Ze zijn in de tweede helft van de vorige eeuw in grote aantallen aangeplant. Het zijn snelle groeiers en geven al na 20 jaar een volwassen beeld. Maar het probleem met deze pioniers is dat als ze ouder worden, er spontane takbreuk kan voorkomen. Dit is vooral van Canadese populieren bekend, maar ook andere populierensoorten kunnen hier last van hebben. Dat maakt dat de situatie al snel als onveilig wordt beoordeeld en de bomen worden gerooid. Ook in Tilburg zijn in het recente verleden op diverse plaatsen populieren gekapt. Maar zelden wordt besloten om ter plekke nieuwe populieren aan te planten. Wij zijn dan ook blij dat er weer een plek is waar deze bomen in ere worden hersteld. In totaal worden er 25 nieuwe abelen aangeplant, naast 7 laurierwilgen en 4 elzen.

Foto rechts: Aanplantplan langs de Leijweg

Extra boomplantprojecten

De aanplant aan de Leijweg staat niet op zichzelf. Op diverse locaties worden nieuwe bomen aangeplant. En niet alleen bomen die eerder gekapte bomen vervangen. Er is ook een plan om 98 extra bomen binnen de ringbanen aan te planten.  Dit gaat, naast de Leijweg, onder andere gebeuren in het Allurapark (Korte Schijfstraat), de Edisonlaan en Generaal Smutslaan (Ringbaan-Zuidzijde), de H. Berkvensstraat, Eifelweg, en de Arke Noëstraat. Of dit ook voldoende is om alle gekapte bomen te compenseren is nog maar de vraag. Een goed beeld van het aantal aangeplante bomen in de stad ontbreekt tot op heden. Maar het is in ieder geval een begin.