Harde noten te kraken voor bestemmingsplan Koningsoord

Zoals misschien bekend is men bezig om op het voormalige terrein van de abdij Koningsoord in Berkel-Enschot een nieuwe dorpskern en woonwijk te realiseren. Het nieuwe bestemmingsplan voor deze ontwikkeling is inmiddels rond. 

Wist u dat op het terrein een unieke, ongeveer 90 meter lange lijnbeplanting staat van negen notenbomen. Tot op de dag van vandaag staan ze verborgen in een bosrand op het voorheen voor burgers afgesloten kloostercomplex. Vanwege hun forse stamomtrek is het aannemelijk dat de bomen eind jaren dertig na de bouw van het klooster geplant zijn. Deze lijnbeplanting van zoveel notenbomen is uniek voor Tilburg en (verre) omgeving. Kortom: bomen met cultuurhistorische waarde.

In het bestemmingsplan zijn de notenbomen niet opgenomen. Stichting Stadsbomen heeft een zienswijze op het bestemmingsplan ingediend met het nadrukkelijk verzoek om deze unieke aanplant van notenbomen in te passen in het bestemmingsplan en deugdelijk te beschermen in plan- én uitvoeringsfase. U kunt de zienswijze hier downloaden: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Koningsoord

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we dat op onze site publiceren.

Foto: een van de negen notenbomen op Koningsoord