Woningbouwplannen Von Weberpark gaan door

Dit is besloten in de commissievergadering 'Vestigingsklimaat' van de gemeente van 17 februari.
Het plan betreft de herontwikkeling van het Wagnerplein, inclusief het aangrenzende Von Weberpark. Onderdeel van het plan is de bouw van woningen en het aanleggen van parkeerplaatsen in het bestaande park.

Wij hebben in november 2013 een zienswijze op dit plan ingediend. Daarin stellen wij dat het park in zijn geheel als park behouden moet blijven. De gemeente heeft deze zienswijze ongegrond verklaard. Zij zijn van mening dat de herontwikkeling van het Wagnerplein zodanig zwaarwegend is dat een deel van het park daarvoor moet wijken ten behoeve van woningbouw en parkeren.

 

Foto links: mammoetbomen (Sequoiadendron giganteum) in Von Weberpark
Foto rechts: tranenden (Pinus wallichiana) in Von Weberpark

 

Wij zijn hierover teleurgesteld. Niet alleen gaat er een deel van een groenbestemming verloren ten behoeve van blik en bakstenen. In het Von Weberpark staat ook nog eens een rijk assortiment aan bomen en struiken. In maart 2013 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de aanwezige naald- en loofbomen. Er staan maar liefst ruim 25 soorten naaldbomen en een diverse bijzondere loofbomen, sommige met een monumentale status. Dat er bomen gekapt gaan worden is wel zeker. Welke bomen dat betreft zal in de verdere uitwerking van de plannen duidelijk worden. Aangezien geen enkele bestaande boom in het bestemmingsplan is opgenomen zijn feitelijk alle bomen vogelvrij verklaard. De gemeente heeft wel toegezegd rekening te gaan houden met de te behouden bomen. Daarvoor gaan zij een inpasbaarheidsonderzoek laten doen naar de bestaande bomen.

Volgens de gemeente wordt het park door buurtbewoners als onveilig ervaren. Zij zijn van mening dat het park aan een herinrichting toe is. Maar dat zou zeker niet ten koste mogen gaan van het parkoppervlak. En dat is precies wat staat te gebeuren. Daarnaast kent het huidige park een weelderige ondergroei aan struiken en kruiden. Deze bevorderen in sterke mate de biodiversiteit in het park. Het zou een gemiste kans zijn als bij de herinrichting een groot deel van deze ondergroei zou verdwijnen ten behoeve van de aanleg van gazons en andere 'keurige' aanplant.

Wij zullen de verder ontwikkelingen van de plannen nauwlettend in de gaten houden. Wilt u de plankaart bekijken of onze zienswijze en de reactie van de gemeente hierop lezen. Of wilt u weten welke bomen er in het huidige park staan. Dan kunt u deze gegevens hieronder downloaden.

Plankaart Wagnerplein
Zienswijze Stichting Stadsbomen Tilburg e.o.
Reactie gemeente op ingediende zienswijzen (zie zienswijze 4 voor reactie op onze zienswijze)
Von Weberpark, loofbomen en struiken
Von Weberpark, naaldbomen