Gemeente kapt in 2013 ruim 1500 bomen

De kap betreft bomen die in de openbare ruimte staan en waarvan de vergunningen gepubliceerd zijn in het Stadsnieuws. Hierin zijn ook meegenomen de bomen waarvoor in 2013 een kapvergunning is verleend maar welke nog niet gekapt zijn.

Volgens de nota 'Tilburg boomT' heeft de gemeente ongeveer 90.000 bomen in beheer. De kap betreft 1,7% van dit aantal. Niet meegenomen in de telling zijn de bomen in verband met de verbreding van het Wilhelminakanaal. Wij hebben geen overzicht van het aantal bomen dat hierbij betrokken is. In werkelijkheid valt het genoemde aantal daardoor een stuk hoger uit.

 

Redenen voor de kap

Verreweg de meeste bomen zijn gekapt ten gevolge van de aanleg en herstructurering van wegen en straten, namelijk 1112 stuks. Koploper in deze is de 1e fase van de verbreding van de Bredaseweg met de kap van 637 bomen. Enkele andere opvallende locaties waarbij door herinrichting veel bomen worden gekapt zijn Hart van Brabantlaan (68 bomen), Kruidenbuurt (66 bomen), Armhoefstraat / J.P. Coenstraat (63 bomen), Kempenbaan (57 bomen), Molenbochtstraat (57 bomen) en Groenstraat (27 bomen). De aanleg van de Burgemeester Brokxlaan ging gepaard met de kap van 57 bomen.

Andere vaak terugkomende redenen voor de kap zijn nieuwbouwactiviteiten (124 stuks) en een slechte vitaliteit (72 stuks).

 

Herplant

Veel van de gekapte bomen worden vervangen door nieuwe bomen. Hoeveel bomen er aangeplant zijn is ons niet bekend. Vaak is tijdens de verlening van de kapvergunning het aantal nog niet bekend of is het ons niet gelukt die informatie boven tafel te krijgen. De teller staat bij ons op 413 stuks. Naar verwachting zullen dat er veel meer zijn. Het merendeel betreft bomen die na de herinrichting van een straat aangeplant worden, namelijk 343 stuks. Ter compensatie van de bomenkap in verband met de verbreding van de Bredaseweg wordt 1,5 ha bos aangeplant op landgoed Leijkant.

De aanplant is dit jaar redelijk soortenrijk. Waar voorheen vooral amberbomen, valse christusdoorns en platanen werden aangeplant zien we nu een rijkere schakering aan boomsoorten. Zo worden langs de Burgemeester Brokxlaan 100 robinia's aangeplant, in de Groenstraat 27 essen. In de Hart van Brabantlaan worden naast amberbomen ook berken, Drentse krent, haagbeuken, gele kornoelje, zomereiken, lindes en zwarte dennen aangeplant. Langs de Kempenbaan komen opnieuw zomereiken en de kap in Havendijk-Noord gaat gepaard met de herplant van veldesdoorn, es, zwarte populier en schietwilg.

 

Ook in 2014 volgen wij de kap van bomen in het openbaar gebied. Mocht u vragen hebben omtrent de voorgenomen kap van bomen dan kunt u die aan ons stellen. U kunt daarvoor onze contactpagina gebruiken. Wij streven ernaar meer informatie boven tafel te halen dan de summiere informatie die bij de publicatie van de vergunningen in het Stadsnieuws aangegeven wordt.