Vergroening van de binnenstad: hoe moeilijk kan het zijn?

Op vrijdag 30 maart heeft Stadsbomen Tilburg samen met Tilburg University Campus (TUC) wingerds aangeplant langs lantaarnpalen en gebouwen in de Korte Schijfstraat en omgeving. Met de actie wil Stadsbomen Tilburg laten zien dat het vergroenen van stedelijk gebied helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn en ook niet veel geld hoeft te kosten.

Het vinden van een groeiplaats voor een boom in de stad wordt steeds lastiger door de toenemende verdichting en de ruimte die kabels en leidingen in de grond innemen. Maar er zijn voldoende alternatieven. Vooral planten die zich van nature omhoogwerken langs rotsen en bomen bieden een goed alternatief. Aan vertikale elementen in de stad geen gebrek. Laat deze daar waar het kan begroeien en een stenig straatbeeld wordt in enkele jaren groen. Of het nu wingerds zijn, klimop, klimhortensia’s of blauwe regen. Keuze volop.

Foto links: Wingerd langs een gevelkolom aan de Korte Schijfstraat. Foto rechts: vrijwilligers van TUC en Stadsbomen Tilburg bij de aanplant van een wingerd langs een lantaarnpaal.

Toch is vertikaal groen maar sporadisch in de stad te vinden. En dan vooral bij particulieren die hun gevel laten begroeien. Gemeente, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars maken er zelden gebruik van. En dat is een gemiste kans. Want gevelgroen is niet alleen wat betreft beleving de moeite waard. Het draagt ook bij aan vermindering van hitte-vorming, vangt fijnstof af, is goed voor de gezondheid, heeft een regulerend effect op de waterhuishouding, en draagt bij aan de biodiversiteit. Daarom wil Stadsbomen Tilburg met deze actie het voorbeeld geven. Meer vertikaal groen voor een leefbare stad.

En het zal niet blijven bij de wingerds die nu zijn aangeplant. Dit voorjaar is Stadsbomen Tilburg van plan op meer plekken vertikaal groen aan te brengen. We noemen het ‘het 1000-wingerdplan’. Duizend wingerds voor een groenere en meer gezonde stad. Of dat ons alleen gaat lukken is maar de vraag, maar een start is in ieder geval gemaakt.