Wie zijn wij

Stichting Stadsbomen Tilburg e.o. is een ideële en onafhankelijke organisatie van vrijwilligers. We werken zonder subsidies. Onze inkomsten bestaan grotendeels uit donaties. Onze stichting zet zich in voor het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving in Tilburg.

Wij geven rondleidingen en cursussen. Die vinden wij van groot belang. Samen met deelnemers een wijk, bos of parkbos beleven. Dat is een mooi streven. Daarnaast is het ook plezierig en verrassend om een rondleiding voor te bereiden.

Blad driekleurige beuk Wilhelminapark
We pleiten preventief voor de broodnodige, juiste boombescherming. Bijvoorbeeld kort gezegd: blijf weg onder bomen (boomkronen plus 2 meter) met voertuigen en zwaar materieel. We richten ons enerzijds op de gemeente als vergunningverlener en handhaver; de verantwoordelijk wethouder, gemeenteraadsleden, gemeenteambtenaren. Anderzijds richten wij ons op vergunningaanvragers als aannemers, architecten e.d. waar het gaat om bouwlocaties en werken aan de weg. Last but not least richten we ons ook op directies van festivals in parken, zoals in het Leypark. We zien in die twaalf jaar sinds we strijden om betere boombescherming dat het wat beter gaat met de naleving ervan. Anderzijds geloof je soms je ogen niet welke onnodige overtredingen er rond bomen worden begaan. Zie voor regelgeving o.a. de veel toegepaste poster ‘Boombescherming op bouwlocaties’ van de vereniging Stadswerk Nederland.

Stichting Stadsbomen Tilburg e.o. is opgericht in 2001. De stichting is voortgekomen uit de ‘Vrienden van het Wilhelminapark’ die tijdens de spraakmakende renovatie van dit park in 1996 met succes bomen van de kaplijst heeft gehaald. Daaronder was een zeldzame, beeldbepalende driekleurige beuk. Ook ‘Handen af van het Leypark’ vormde een schakel waaruit later de Stichting Stadsbomen Tilburg is ontstaan.