Stichting stadsbomen Tilburg

Stichting Stadsbomen Tilburg e.o. is een ideële en onafhankelijke organisatie van vrijwilligers. We werken zonder subsidies. Onze inkomsten bestaan grotendeels uit donaties. Onze stichting zet zich in voor het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving in Tilburg. Leer meer over wie wij zijn.

Actueel nieuws

Een groene snelfietsroute – maar ten koste van veel stadsbomen

Vóór eind 2020 ligt er een snelfietsroute (F261 geheten) van Tilburg naar Waalwijk. Die wordt met allerlei nieuw groen ingekleed. Dat is te prijzen. Maar de route gaat ook alleen al in Tilburg ten koste van meer dan 100 stadsbomen. Kan dat niet anders? Nee, lijkt het eenvoudigste antwoord.

Lees meer »
Foto Een groene snelfietsroute – maar ten koste van veel stadsbomen